Nelegálních domovů důchodců přibývá. Kraje dostanou víc pravomocí k postihům

Míst v domovech důchodců je stále nedostatek, o to více přibývá těch nelegálních. Zatímco v roce 2014 evidovali úředníci padesát soukromníků, kteří poskytovali sociální služby bez registrace, loni se jejich počet zdvojnásobil. Extrémním případem toho, jak taková péče může skončit, byla ubytovna pro staré lidi v Přerově. Od příštího roku by měly začít platit přísnější postihy. Krajští úředníci budou moci podezřelá zařízení kdykoliv zkontrolovat a také dávat vyšší pokuty.

Ministerstvo práce a sociálních věcí potvrdilo, že jde o závažný problém. „Počty neregistrovaných zařízení neustále narůstají. K 30. září 2015 jsme jich evidovali 129, čtvrtletně jsme zaznamenali nárůst téměř o 100 procent,“ uvedl ředitel odboru sociálních služeb ministerstva David Pospíšil.

Provozovatele nelegálních domovů mají postihovat krajské úřady, které si však stěžují na nedostatek pravomocí. Když chtějí ověřit stížnost klientů, nesmí do objektu bez souhlasu provozovatele vstoupit. „Jsme si vědomi tohoto problému a snažíme se krajské úřady v potírání nezákonných služeb podpořit. V legislativním procesu je novela zákona o sociálních službách, ve které navrhujeme zvýšení pokut na dva miliony a také zavedení pravomoci vstoupit do objektu,“ uvedl Pospíšil.

Video Studio ČT24
video

Speciál ČT24: Nelegální domovů důchodců stále přibývá

Vedoucí odboru sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Daniel Rychlík vysvětlil, že jde o domov sloužící pro dlouhodobé ubytování lidí, kteří jsou úplně nebo částečně závislí na pomoci druhých. „To jsou znaky domova pro seniory nebo domova se zvláštním režimem. Jde tedy o sociální služby,“ uvedl.

Poskytování sociálních služeb je regulovaná živnost a provozovatel musí splnit řadu podmínek od materiálního a hygienického zabezpečení po odborný personál. Právě tomu se mnozí poskytovatelé vyhýbají. Jen Moravskoslezský kraj vede aktuálně správní řízení s devíti podnikateli, další čtyři případy prověřuje.

Majitel ilegálního přerovského domova Pavel Mirga, o jehož zanedbané klienty se musela postarat různá města, poskytování sociálních služeb sice ukončil a přeorientoval se na mladší klientelu, pokutu 550 tisíc nezaplatil. Kraj loni udělil celkem sedmi poskytovatelům sociálních služeb sankce ve výši téměř 1,8 milionu korun. „Díky důslednosti správních řízení se nám podařilo ve čtyřech případech docílit toho, že buď ukončili činnost, nebo ji legalizovali,“ řekl Rychlík.

Čekací doba na místa v domovech seniorů se v různých částech republiky liší. Všude jich je ale nedostatek. V Moravskoslezském kraji se na volné místo čeká asi rok. Letos se tam má počet těchto lůžek zvýšit asi o sto. Podle Daniela Rychlíka chce kraj ale více podporovat pečovatelské služby, osobní asistenci, denní stacionáře, aby více starých lidí mohlo zůstat u svých rodin. Je to celospolečenský trend, který se ale zatím příliš nedaří naplňovat.