Mimořádný nález: Archeologové objevili sošku z doby kamenné

Přerovští archeologové objevili v Lipníku nad Bečvou drobnou plastiku znázorňující torzo těla z pálené hlíny, jejíž stáří odhadují na sedm tisíc let. Zařadili ji do období neolitu. Reprezentuje kulturu lineární keramiky, jejíž nositeli byli první zemědělci v této oblasti. Jde o objev mimořádně cenný stářím, provedením i figurálním motivem. Podobné nálezy z počátku neolitu jsou vzácností. Nazvali ho Lipenský idol.

Lipenský idol - hliněná plastika z období neolitu
Zdroj: ČTK/Muzeum Komenského Přerov

Přerovští archeologové našli sedm tisíc let starou sošku v archeologické lokalitě odkryté již v sedmdesátých letech minulého století. Aktuální povrchový průzkum byl spojený s přípravou knihy o Lipníku nad Bečvou. Plastiku našel ležet v oraništi archeolog Zdeněk Schenk. 

Unikátní doklad lineární keramiky

„Okamžitě mi prolétlo hlavou, že se jedná o něco unikátního,“ uvedl archeolog z Muzea Komenského v Přerově. Další zkoumání první dojem potvrdil. „Je to unikátní torzo staré přes sedm tisíc let, bohatě zdobené ornamenty, ke kterému nemáme v České republice žádnou analogii,“ řekl Schenk.

Světle béžová až šedočerná soška z jemně proplavené hlíny se snadno vejde do ruky. Je vysoká sedmdesát šest milimetrů. Hlava i paže byly v minulosti zřejmě odlomeny. V horní části torza trupu archeologové rozpoznali náznak vybíhající paže. Nohy nejsou vůbec znázorněny.

Video Události v regionech (Ostrava)
video

Reportáž: Unikátní objev figurální plastiky z období neolitu

 

„Povrch je z jedné strany pokryt nápadnými rytými ornamenty, které mohou naznačovat výzdobu oděvu, případně by mohlo jít o schématické znázornění části lidského těla,“ popsal Schenk. 

Jde o charakteristickou výzdobu keramiky nejstarších zemědělců střední Evropy, která se podle rovných či zavinutých čar nazývá lineární. Na rozdíl od nálezů z předchozího mladého paleolitu i pozdějšího mladého neolitu jsou figurální motivy na keramice nejstarších zemědělců výjimečné.

Funkce sošek není objasněna

„V moravském a českém prostředí kultury lineární keramiky jsou obdobná antropomorfní vyobrazení vzácná,“ doplnil Schenk. Názory na funkci sošek v neolitu se mezi badateli různí. „To, jaký měly význam pro jejich tvůrce, zůstává stále otázkou,“ řekl archeolog.

Archeologové podrobí nález dalšímu zkoumání, aby své dosavadní závěry důkladně ověřili. Poté bude plastika vystavena v Muzeu Komenského v Přerově. Při průzkumu v lipnické archeologické lokalitě našli také pazourkové nástroje, část kamenného sekeromlatu a další předměty, které dokládají první zemědělské osídlení v oblasti.