Bradáčová: Verdikt pro Ratha je jasný vzkaz, že korupci nelze tolerovat

Rozhodnutí soudu, podle kterého má jít David Rath na 8,5 roku do vězení, dává podle pražské vrchní státní zástupkyně Lenky Bradáčové tři jasné vzkazy. Mimo jiné, že v Česku nesmí být tolerována korupce. Pokud by kdokoliv považoval korupci za nástroj k dosažení svých cílů, tak mu nemůže justice takové nástroje tolerovat. Nemyslí si ale, že by kauza byl přelomová. Pozornost pouze přitáhlo, že šlo o aktivního politika a jenom kvůli jednomu případu by se neměl pozměňovat trestní řád. Tři roky, co případ zabral, totiž podle ní nejsou tak dlouhá doba.

David Rath
Zdroj: ČTK Autor: Vít Šimánek

„Při srovnání s jinými trestními kauzami, které se rovněž dotýkaly korupčního jednání - zneužívání evropských peněz nebo zneužívání pozic při přerozdělování veřejných prostředků, na ně se trochu zapomíná. Už předtím, než se zahájilo trestní řízení v případu Ratha, tu byla řada věcí, které stojí za pozornost, ať už to byla korupce ve fotbale, ať už se dotýkala regionálních rad jihozápadu, severozápadu, nebo korupce v justici,“ upozornila vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová.

Tři vzkazy justice

Vrchní státní zástupkyně nicméně připouští, že rozsudek, byť zatím nepravomocný, vysílá tři jasné vzkazy. „Prvním je, že obžaloba neboli státní zastupitelství předložilo velmi silné důkazy, které obstály u soudu, a soud se z valné části po provedeném dokazování s těmito důkazy ztotožnil,“ uvedla.

V druhém případě zní zpráva soudu tak, že v zemi není možné korupci tolerovat, pokud by ji kdokoliv považoval za nástroj k dosažení svých cílů. „Třetím jasným poselstvím je profesionální výkon jak policie, tak státního zastupitelství, ale i soudu, který měl díky cílené obhajobě velmi těžkou pozici. Dnešní verdikt pro mě představuje i potvrzení rovnosti před zákonem pro všechny v této zemi,“ dodala.

Video Bradáčová: Kauza není přelomová, soudy o korupci byly i dříve
video

Bradáčová: Kauza není přelomová, soudy o korupci byly i dříve

O vlivu kauzy na trestní řád

"Varovala bych před tím, abychom vždy kazuisticky, to znamená s odrazem jedné konkrétní kauzy, měnili procesní pravidla," prohlásila Lenka Bradáčová, přestože sebe označuje za dlouholetého a velkého kritika trestního řádu. "Mnohými desítkami novel se zasahovalo do trestního řádu a mnohá ustanovení si ve svém smyslu odporují, ale jsem také kritikem postupu, abychom vždy na základě konkrétní kauzy měnili to či ono pravidlo," uvedla s tím, že je potřeba kodifikace trestního řádu a Rathova kauza může být jedním ze střípků, který může pomoci udat podobu.


Inkviziční proces? Takový by byl krátký

Nevadí jí ani délka, než se případ dostal k prvoinstančnímu verdiktu, v únosných mezích trval proces i podle vedoucího katedry trestního práva na Právnické fakultě Jiřího Jelínka. Kdyby se slovy Bradáčové nedbalo na práva a povinnosti obou stran a neproběhlo by klasické soudní řízení, šlo by o inkviziční procesy, jak je známe z historie.

Nelze přitom nepodtrhnout, že Rath dlouhodobě soudní řízení ostře kritizuje, podle advokáta Jaroslava Ortmana je však velký rozdíl mezi jeho slovy a činy. „Říká, že je jako na inkvizici, že je mučen a že vrah si zaslouží takový proces, ne on, ale pak jde ordinovat v den, kdy má být vyhlášen rozsudek. Moji klienti kolabují, mají šoky, mají stres a nejsou schopni závěrečných slov. Já jsem tady slyšel hodinové projevy,“ zhodnotil Ortman s tím, že David Rath vsadil na jednu kartu. „Všechno směřuje k jednomu jedinému – porušení práva na spravedlivý proces,“ uvedl Ortman.

O volbě způsobu obhajoby

"Když půjdu k zubaři, tak mu nebudu radit, jaký zub mi má vytrhnout nebo jaký má plombovat. David Rath je člověk, který všechno rád koncentruje ve svých rukou a podle mě si tento způsob obhajoby zvolil, a tak ho také prosadil a snaží se ho dokončit," řekl Jaroslav Ortman.


Video Jelínek: Vrchní soud v Praze rozhoduje trestní věci rychle
video

Jelínek: Vrchní soud v Praze rozhoduje trestní věci rychle

Jelínek: Vrchní soud v Praze rozhoduje trestní věci rychle

spec20, 23.7.

Ortman: Všechno směřuje na porušení práva na spravedlivý proces

Výroky soudu k Rathovu rozsudku

Využití všech opravných prostředků

Očekává, že David Rath nepůjde jenom k Vrchnímu soudu v Praze, ale bude pokračovat i k Ústavnímu soudu, k Nejvyššímu soudu nebo k evropskému soudu ve Štrasburku. Ortman upozorňuje, že Rathovi jeho taktika nemusí vyjít. „Naprosto citlivý přístup soudce mu šanci nedává,“ řekl s tím, že šlo o brnkání na soudcovy nervy. „Soudce Pacovský musel dostávat šoky z toho, co se stane druhý den, ale on to zvládl naprosto galantně. Přešel to, toleroval to,“ zmínil.

„Klec spadne ve chvíli, kdy Vrchní soud vydá pravomocné rozhodnutí a pak se nastupuje trest,“ řekl. Podle Jelínka je navíc možné, že na druhoinstanční rozsudek nebudeme tolik čekat. „Rychlost řízení určuje především soud. Možná existují soudci, kteří soudí rádi dlouho, ale většina soudců soudí ráda krátce,“ prohlásil Jelínek, „Vrchní soud v Praze rozhoduje trestní věci rychle. Domnívám se, že průtahy teď mohou být jedině v tom, za jak dlouho bude písemné vyhotovení.“

O nových důkazech v odvolacím řízení

"Může se objevit nový, dosud neznámý důkaz, ale zase vycházíme z obecných zásad. Nové důkazní zdroje se objevují především v předsoudním stádiu trestního řízení, leda že by si obhajoba nechávala nějaký důkaz až do odvolacího řízení, o čemž v daném případě pochybuji," řekl Jiří Jelínek.


Kauza Rath přehledně: