ÚS: Na zdravotní údaje policie dosáhne jen se svolením soudu

Brno – Nemocnice mohou poskytovat policii zdravotní údaje jen na základě souhlasu soudu. Fakultní nemocnice Olomouc uspěla se stížností proti pětitisícové pokutě. Tu dostala za to, že informace policistům poskytnout nechtěla. Ústavní soud tak vyjasnil otázku, zda je k prolomení mlčenlivosti zdravotníků kvůli vyšetřování trestné činnosti nutný souhlas justice.

Policie chtěla získat údaje o příčině smrti člověka, kterého pitval lékař Fakultní nemocnice Olomouc a dospěl k závěru, že nezemřel přirozeně. Existovalo tak podezření, že se stal obětí trestného činu. Zároveň se vyšetřovatelé domáhali vydání ověřené kopie pitevního protokolu a listu o prohlídce zemřelého.

Tím ale došlo na konflikt dvou právních norem a principů. Na jedné straně stojí povinnost poskytovat policii součinnost při vyšetřování kriminality, která je zakotvena v trestním řádu. Proti tomu však stál princip mlčenlivosti lékaře, který je upraven zákonem o zdravotních službách.

Fakultní nemocnice trvala na tom, že pro vydání dokumentů policie musí získat souhlas soudu. Vyšetřovatelé ho však neměli, protože Okresní soud v Olomouci už předtím dospěl k závěru, že zákon o zdravotních službách vytváří dostatečný rámec pro poskytnutí informací i bez souhlasu justice.

Nemocnice požadované údaje nevydala, za což dostala od policie pořádkovou pokutu, kterou potvrdil okresní soud. Nemocnice v následné ústavní stížnosti poukazovala na práva pacientů a ochranu soukromí. Ústavní soud se postavil na stranu nemocnice. „V případě informací zjištěných při poskytování zdravotních služeb se jedná o natolik invazivní zásah do soukromí jednotlivce, že je nezbytné, aby byl posouzen nezávislým a nestranným orgánem, kterým může být pouze soud,“ vysvětlila mluvčí Ústavního soudu Miroslava Sedláčková.

Verdikt ale nedopadá na specifické situace, kdy zdravotník informace získá v rámci trestního řízení, například když prohlíží tělo nebo provádí nařízenou pitvu. Za těchto okolností souhlas nadále nutný není.

Justice musí myslet na práva pacientů

Ochranu soukromí pacientů řešil Ústavní soud i ve svém druhém dnešním nálezu. Podle něj Okresní soud v Kroměříži chyboval, když umožnil policii získat z kliniky asistované reprodukce veškerou zdravotní dokumentaci o konkrétní rodičce. Takzvaný předchozí souhlas vydaný kroměřížským soudem nerespektoval zásadu přiměřenosti. Vždy je potřeba pečlivě zvažovat, zda a v jakém rozsahu má být souhlas vydán, uvedl soudce zpravodaj Vojtěch Šimíček.