Novela občanského soudního řádu má zvýšit ochranu dětí

Praha - Vláda dnes schválila návrh novely občanského soudního řádu zpracovaný ministerstvem spravedlnosti, který má zvýšit
ochranu dětí. Norma zavádí například zvláštní řízení při řešení
mezinárodních únosů dětí. Pro případ sporu rodičů pak definuje takzvané vhodné prostředí, kam lze dítě umístit, když soud rozhodne o jeho odebrání z rodinného prostředí.

Ministerstvo chce, aby novela začala platit již od července 2008, a zřejmě tedy požádá sněmovnu o urychlené projednání. 

Zvláštní řízení o navrácení dítěte při mezinárodních únosech má především urychlit vydání dítěte do domovského státu. Soud má v těchto případech dodržet šestitýdenní lhůtu pro rozhodnutí. Mezinárodní únosy dětí má podle návrhu v budoucnu řešit zvláštní soudní senát v Brně. 

V minulosti vzbudily pozornost médií případy matek Natálie Baraové a
Marcely Krajníkové. Šestiletou Sáru Baraovou soud začátkem ledna vydal otci do Portugalska, od poloviny února je dítě již zpět v Česku. Dvě děti
Krajníkové musely odcestovat do Argentiny, kde žijí dosud. 

Takzvaným vhodným prostředím, jehož definici návrh novely obsahuje, má být osoba nebo zařízení. Ministerstvo plánuje vytvoření seznamu vhodných prostředí, který bude soudům k dispozici. Návrh má zabránit tomu, aby dítě při odebrání z rodinného prostředí putovalo na místa, která jsou nevyhovující. 

V této souvislosti média v posledních měsících sledovala případy
devítiletého Daniela Čermáka a desetileté Terezy Smutné. Linda Čermáková se se svým synem Danielem tři měsíce skrývala před policií, protože se nechtěla podvolit rozhodnutí soudu, který Daniela kvůli dlouhodobým sporům rodičů poslal do dětské Olivovy léčebny v Říčanech. Kvůli sporům rodičů v Olivově domě u Říčan v létě asi dva měsíce pobývala i Tereza Smutná. Předtím strávila na pokyn soudu měsíc na psychiatrii motolské nemocnice. 

Novinkou je také možnost soudů stanovit takzvaný plán navykacího režimu v případech, kdy se má dítě začít stýkat s rodičem, s nímž nebylo dlouhodobě v kontaktu. Soud stanoví postup takového kontaktu a bude dohlížet na jeho plnění. 

Novela upravuje i předběžná opatření. Soud má moci v budoucnu nařídit
alternativní metody řešení sporů mezi rodiči, tedy například mediaci nebo
rodinnou terapii. Norma rovněž umožňuje soudu na návrh účastníků přerušit řízení, aby se mohla uskutečnit mimosoudní jednání.