Audity v šesti „eldéenkách“ chválily i kritizovaly kvalitu poskytované péče

Praha - Péče v léčebnách dlouhodobě nemocných se po revoluci výrazně zlepšila, tvrdí ředitelka České asociace sester (ČAS) Dana Jurásková. Audity, které asociace provedla v šesti zdravotnických zařízeních, ukázaly nejen "díry" v kvalitě péče, ale i pozitiva. K prověření se ČAS rozhodla poté, co reportáž Mladé fronty Dnes o situaci v jedné z pražských LDN rozpoutala diskusi o nedostatcích tzv. následné péče. "Velmi mě mrzí, že české ošetřovatelství tím získalo nálepku, kterou si nejen nezaslouží, ale která ani neodpovídá realitě," uvedla Jurásková. Vyzvala také sestry, aby se v případě nedostatků nebály usilovat o nápravu a volat k zodpovědnosti zřizovatele nebo provozovatele "eldéenek".

V České republice je 68 léčeben dlouhodobě nemocných. Pět z nich je řízeno ministerstvem spravedlnosti, ostatní mají jiného zřizovatele, například kraj. Všechna zařízení by do konce roku měly zkontrolovat zdravotní pojišťovny. V šesti LDN - na žádost jejich zřizovatele nebo provozovatele - provedla audit také Česká asociace sester. Sledovala celý průběh péče o pacienta - od jeho přijetí přes ošetřovatelskou péči až po propuštění.

Pokud chtějí zařízení kvalitní péči, musí sestrám vytvořit podmínky

Ukázalo se, že velkým problémem - o kterém se ale ví i bez auditu - je nedostatek sester. Za personální, stejně jako materiální a technické vybavení jsou podle Juráskové zodpovědní zřizovatelé a provozovatelé.

„Sestra je zodpovědná za ošetřovatelskou péči v plném rozsahu, ale k tomu, aby ji mohla kvalitně poskytovat, potřebuje podmínky, které zhusta splněny nejsou,“ domnívá se. „Sestry málo nahlas dávají najevo, že jsou nuceny pracovat v podmínkách, které je zatěžují a neumožňují jim pracovat kvalitně,“ dodává.

Případ v Chittussiho ulici je začátkem diskuse o dlouho ignorovaném problému

Sestry v číslech

  • Celkem sester v ČR: 80 000
  • V primární péči 42 000
  • V následné péči: 4000
  • V samostatných LDN: 2000
  • V LDN, které jsou součástí nemocnic: 1700
  • V hospicích: přes 100

Pochybení, kterých se dopustila vrchní sestra v zařízení v Chittussiho ulici, tím ale omlouvat nechce. S Miladou Appltovou, jež byla před zveřejněním článku také viceprezidentskou ČAS, zahájila v úterý asociace disciplinární řízení. Při práci v léčebně se údajně dopustila hrubého zanedbávání péče a falšování chorobopisu.

„Ať už tam bude zjištěna situace jakákoli, rozhodně to je začátek diskuse, která měla probíhat už před mnoha lety,“ nachází Jurásková na celém případu i něco pozitivního. „Demografický vývoj je neúprosný a Česká republika stále ignoruje hrozbu, která přijde: vysoký počet seniorů, kteří budou potřebovat péči,“ uzavírá.