Nejvíce znečištěný je Moravskoslezský a Ústecký kraj

Praha - Ministerstvo životního prostředí dnes aktualizovalo integrovaný registr znečištění o údaje za loňský rok. Mezi kraje nejvíce zatížené úniky znečišťujících látek již tradičně patří Moravskoslezský a Ústecký kraj. Ovzduší nejvíc znečistil oxid uhličitý, jeho úniky nahlásilo 80 provozoven, nejčastěji elektráren. Celkem ho loni vypustily 86,3 milionu tun, předloni bylo nahlášeno o čtyři miliony tun méně.

Podle provozované činnosti jsou nejpočetněji zastoupené zemědělské podniky. Nejčastěji ohlašují únik amoniaku do ovzduší. Amoniak je také nejčastěji ohlašovanou látkou, byl ohlášen celkem 555 provozovnami. V odpadech bylo hlášeno nejvíc olovnatých látek, a to 10 500 tun od 157 podniků, což je o tisíc tun méně než loni. Vody nejvíc znečišťují dusíkaté látky, o 46 kilogramů ubylo loni oproti roku 2006 vypuštěné rtuti do vod. Provozovny nahlásily 145 kilogramů jejích sloučenin.

Údaje do registru dodalo za loňský rok 1 177 provozoven, zhruba o 150 více než za rok 2006. Do seznamu musí pravidelně nahlašovat informace o znečištění firmy, které vypustily větší množství vybraných chemických látek, než stanovuje zákon. Veřejnost má tak možnost sledovat míru znečištění ve svém okolí.

Registr zahrnuje data od roku 2004. Firmy musí podávat informace o 93 látkách.

Arnika: Zveřejňování informací o znečišťování nese ovoce

Pravidelné zveřejňování informací o množství průmyslového znečištění je podle ekologického hnutí Arnika přínosné, nicméně v některých oblastech se situace ani po čtyřletém fungování registru nelepší. Roste například množství vypouštěných skleníkových plynů. „Tradičním chemičkám, hutím a elektrárnám nově zdatně sekundují dřevozpracující firmy, výrobci izolačních materiálů a plastů,“ popsal rozdíl oproti minulým letům člen Arniky Jindřich Petrlík.

Oproti předchozím letům se podle statistik Arniky zhoršily výsledky hutního komplexu ArcelorMittal. Tato firma se navíc zdráhá nahlašovat množství polétavého prachu, který se uvolňuje v jeho provozech s tím, že nemá metodiku pro měření.