Pospíšil zvažuje kárné řízení proti 10 i více soudcům ze severu Čech

Praha - Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil zvažuje, že podá podnět k zahájení kárného řízení proti deseti až čtrnácti soudcům z okresních soudů v Ústí nad Labem a v Chomutově. Důvodem jsou průtahy řízení. Ministerstvo si na soudy v severních Čechách posvítilo, protože dlouhodobě vykazují  nejvyšší počet nevyřízených spisů. Nejdelší případ, který severočeský soud projednával, trval sedm let.  

Severočeská justice se řadu let potýká s takzvanými „nedodělky“. V trestních kauzách jich má kolem devíti tisíc, v civilní agendě pak okolo pětatřiceti tisíc. I když se za poslední roky podařilo snížit počty nedodělků o deset procent, Pospíšil se stavem justice na severu Čech spokojen není. Ministerstvo spravedlnosti se proto loni rozhodlo provést namátkovou kontrolu na okresních soudech v Ústí nad Labem, Chomutově a Teplicích. Zaměřilo se na trestní i občanskoprávní případy, které se táhnou déle než pět let. Zatímco v Teplicích ještě prověrky nejsou u konce, na zbývajících dvou soudech kontroloři odhalili nadměrné průtahy u celkem 28 kauz, přičemž většina těchto kauz je na soudě chomutovském.

Odborníci z ministerstva v současné době zkoumají, zda u soudců, kteří mají tyto kauzy na starosti, existují důvody k podání kárné žaloby. Ministr tvrdí, že nezačíná žádný hon na čarodějnice. Jen chce zjistit, proč se soudci starým spisům nevěnovali: „Nelze vyloučit, že důsledkem bude i případně kárné opatření proti vedení jednotlivých soudů,“ dodal Pospíšil.

Video Reportáž Pavly Sedliské a Jana Stuchlíka
video

Reportáž Pavly Sedliské a Jana Stuchlíka

S kritikou ale nesouhlasí předseda Krajského soudu v Ústí nad Labem Milan Kohoutek, soudy jsou prý v kraji zanedbány třicet let a nikdo nemůže čekat, že se situace změní v průběhu jednoho roku. Podle soudcovské unie leží jádro problémů v systému řízení justice. Východisko vidí ve zřízení tzv. soudcovských rad - běžných v západní Evropě.  
 
Ministerstvo plánuje během dalšího půlroku zkontrolovat spisy starší pěti let u všech severočeských soudů. A zaměřit se chce i na zastavování trestních kauz - kontroloři mají totiž podezření, že soudci nechali některé případy promlčet.

Rozsudek
Rozsudek