Pořízení dětských pasů má značné úřední svízele

Praha – Pořízení prvního pasu dítěti se může kvůli složitým administrativním pravidlům výrazně prodloužit. Úřady totiž k vyřízení cestovního dokumentu potřebují občanské průkazy rodičů i osvědčení o státním občanství. Jeho vydání si však vyžaduje rodné listy rodičů i prarodičů. Pokud je žadatel nemá, může na osvědčení čekat i dva měsíce nebo se na matriky vydat sám. Důvodem složitého vyřizování je zřejmě rozpad Československa před 17 lety, který evidenci matrik zanechal často v nepřehledném stavu.

Modelovým příkladem může být situace Jany Klusáčkové, která chtěla poslat devítiletého syna s babičkou do Itálie. Když se vydala na úřady zařídit osvědčení potřebné pro vydání pasu, dozvěděla se, že kromě chlapcova i svého rodného listu a občanky potřebuje i rodný list jednoho z prarodičů. „Jelikož mám vlastně těsně před porodem,…, už jenom, že jsem se tam musela dvakrát vracet kvůli tomuhle, mi bylo hodně zatěžko,“ svěřila se matka.

Úřednice se proto rozhodly pátrat a sehnaly Klusáčkové rodný list jejího otce z jiné matriky. V jiných případech však nemusí jít o takto jednoduché a relativně rychlé řešení. Pokud totiž lidé nemají potřebné doklady, matrika si je vyžádá z různých koutů republiky, což může trvat i několik měsíců. Když rodiče potřebují vyřídit pas rychleji, musí se na ostatní matriky vydat sami.

Video Reportáž Barbory Straňákové
video

Reportáž Barbory Straňákové

Podle ministerstva vnitra je důvodem složitého vyřizování především rozpad Československa. Kvůli tomu je v matrikách i občanských průkazech i po 17 letech chaos, proto se vše musí striktně kontrolovat. „O změně zatím neuvažujeme. My pouze z občanky nepoznáme, zda rodiče, kdy se jim dítě narodilo, už měli české státní občanství nebo byli ještě příslušníci Slovenské republiky,“ uvedl mluvčí ministerstva Vladimír Řepka.

Mnozí matrikáři však předkládají řešení, díky kterému by se osvědčení mohla vydávat bez větších problémů. Veškeré informace o obyvatelích se totiž dají najít v centrální evidenci. „Pokud ta situace je úplně jasná, tak stačí nahlédnout do té evidence, což ovšem matrikářky nemůžou,“ sdělil Tomáš Smrček z Úřadu městské části Praha 4. Ministerstvo to však v dohledné době umožnit nehodlá. Pokud tedy lidé berou potomka do zahraničí s sebou, je stále nejjednodušší zapsat ho do pasu rodičů. Tato možnost má však platnost pouze do poloviny roku 2012.