Praha chce být transparentní, zveřejní granty

Praha - Praha spustí od července webovou aplikaci týkající se městem udělených grantů. Systém se bude ještě do konce roku vylepšovat. V aplikaci bude možné zjistit základní informace o subjektech žádajících granty, údaje o výši podpory pro všechny jednotlivé projekty i celkově za jednotlivá léta. Radní Milan Richter novinářům řekl, že aplikace má velké množství finančních prostředků v rámci pražských grantů učinit transparentnější.

„Chceme, aby veřejnost měla přehled o veškerých grantových tématech hlavního města Prahy a samozřejmě i o těch přidělených finančních prostředcích,“ uvedl Richter. Podle vedoucí projektu z odboru informatiky Danuše Scholzové se aplikace Granty pod lupou vyvíjela zhruba rok a navazuje na interní intranetovou aplikaci magistrátu, v níž jsou údaje z 13 grantových pracovišť magistrátu o 20 000 grantech za celkové zhruba čtyři miliardy korun.

Zdeněk Czyž (dodavatelská firma aplikace):

„Lze tam vyhledávat dvěma způsoby - jeden způsob je podle grantových oblastí, tedy podle jednotlivých odborů, nebo podle informací o konkrétním žadateli, to znamená podle IČO, jeho názvu a podobně.“

Video Reportáž Barbory Straňákové
video

Reportáž Barbory Straňákové

Na webových stránkách http://granty.praha.eu a http://www.praha.eu tak od 1. července bude možné získat například přehled všech grantů, které daný žadatel získal, nebo různé statistické moduly. Bude zde k dispozici i seznam zamítnutých žadatelů. Zdůvodnění udělení grantů zatím podle Scholzové k dispozici nebudou, ale zpřístupnění i těchto informací se připravuje.

Opozice na magistrátu spuštění aplikace vítá, požaduje ale kontroly. Podobný seznam zaměřený na výběrová řízení „Zakázky pod lupou“ prý ukázal, že v systému některé projekty chybí. „V tuto chvíli například u dalšího projektu, který se zabývá veřejnými zakázkami, chybí relevantní informace a nikomu to nevadí,“ upozorňuje zastupitelka Markéta Reedová (VV). Richter oponuje, že zakázky pod lupou sice prošly interním auditem, který skutečně odhalil nedostatky několika málo údajů, ale rozhodně „to není v žádných obrovských řádech“ a vše bude doplněno během několika málo dnů.

Markéta Reedová
Markéta Reedová