Ozonová vrstva už neubývá, obnoví se ale až v roce 2060

Praha – Úbytek ozonové vrstvy charakteristický zejména pro konec osmdesátých a první polovinu devadesátých let minulého století se během posledních pěti let zastavil. Na mezinárodní konferenci v Hradci Králové se na tom shodli odborníci z celého světa, kteří se zabývají měřením ozonu. V některých oblastech se dokonce ozonová vrstva vrací do normálu. Na její kompletní výměnu si ale lidé počkají ještě desítky let.

Zlepšování situace odborníci přisuzují Montrealskému protokolu z roku 1987, který výrazně omezil produkci chemikálií poškozujících ozonovou vrstvu. Podle Karla Vaníčka ze Solární a ozonové observatoře ČHMÚ Hradec Králové se začíná v některých oblastech vracet do normálního stavu. Nejméně ozonu je ale stále nad jižním zemským pólem, kde vzniká pravidelně ozonová díra.

Ozonová observatoř v Hradci patří mezi nejstarší na světě

Video Reportáž Přemysla Šrámka
video

Reportáž Přemysla Šrámka

„I když je řada modelů, které se ve výpočtech zcela neshodují, všeobecně se předpokládá, že kompletní výměna ozonu nastane okolo roku 2060,“ dodal Johannes Staehelin ze švýcarského Institutu pro atmosférické a klimatické vědy.

Ozonová vrstva chrání zemi proti průniku škodlivého ultrafialového záření. Observatoře ji začaly pravidelně monitorovat od šedesátých let. Hradec Králové tak nebyl vybrán pro mezinárodní konferenci náhodně. Je zde totiž jediná česká ozonová observatoř, kde se vrtsva ozonu měří už od roku 1962. Pracoviště tak patří mezi nejstarší svého druhu ve světě.

Přístroj na měření ozonu
Přístroj na měření ozonu