Bývalému šéfovi Poldovky Vladimíru Stehlíkovi hrozí ztráta domu

Kladensko – Bývalý šéf Poldovky Kladno Vladimír Stehlík by mohl přijít o svůj dům. Konkurzní správkyně by chtěla prodejem jeho nemovitosti vypořádat část dluhů, které zbyly po kladenských hutích. Dům je součástí majetku společnosti Bohemia Art, pomocí které Stehlík hutě zprivatizoval. Rodina Stehlíkových má za to, že chce správkyně získat dům pro sebe za pomoci protiprávních kroků.

Vladimíru Stehlíkovi není jasné, jak vznikl rozdíl mezi původní odhadní cenou Bohemia Art, jež činila podle jeho slov miliardu a dvacet sedm milionů a nynější prodejní cenou sto třiceti milionů. Stehlík také nevěří konkurzní správkyni, že vyplatila zaměstnancům Poldovky mzdy a odstupné za čtyři měsíce.

Video Stehlíkův dům v konkurzu
video

Stehlíkův dům v konkurzu

Konkurzní správkyně Jarmila Veselá se odvolává na únorový výrok soudu, který uvedenou nemovitost převedl do konkurzní podstaty. Dále uvedla, že je nyní její povinností majetek převzít, spravovat a řádně zpeněžit.