Geosan dostal kvůli chybám při sanaci lagun šestimilionovou pokutu

Ostrava – Česká inspekce životního prostředí udělila za pochybení při sanaci ostravských lagun šestimilionovou pokutu společnosti Geosan Group. Při sanaci totiž do ovzduší uniklo nadměrné množští oxidu siřičitého. „Jedná se o nejvyšší pokutu, kterou oblastní inspektorát ČIŽP v Ostravě v oblasti integrované prevence vůbec kdy uložil,“ uvedla mluvčí ČIŽP Ivana Awwadová. Geosan ale s pokutami od inspekce nesouhlasí a podá odvolání.

Z kontroly, kterou inspekce loni v září provedla, vyplývá, že firma porušila několik podmínek integrovaného povolení. Inspekce s ní proto zahájila správní řízení. Z jeho závěrů je zřejmé, že společnost při překročení denního imisního limitu pro oxid siřičitý nezastavila práce na zvápňování laguny. Při odtěžování kalů zároveň překročila denní kapacitu zařízení a provozovatel navíc toto plánované navýšení kapacity neohlásil příslušnému úřadu.

Awwadová připomněla, že ostravský inspektorát loni na podzim kvůli zápachu při sanaci lagun obdržel řadu stížností, a to nejen od občanů z nedalekého sídliště v Ostravě-Fifejdách, ale i z jiných částí města. „Lidé se na inspekci obraceli se stížnostmi na nesnesitelný zápach, který u některých občanů vyvolal zhoršení jejich zdravotního stavu způsobené zejména dýcháním dráždivých látek,“ uvedla Awwadová. Na sídlišti v Ostravě-Fifejdách překročil oxid siřičitý povolené hodnoty dokonce pětatřicetkrát.

Nadlimitní množství oxidu siřičitého uniklo loni na podzim do ovzduší několikrát. V dalších případech však už firma splnila podmínky integrovaného povolení, a proto nebyl důvod vést proti ní další správní řízení. 

Po úniku oxidu siřičitého podal centrální městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz trestní oznámení na neznámého pachatele. Vedení obvodu se totiž domnívá, že viník se dopustil obecného ohrožení. Kvůli problémům při sanaci lagun kraj nakonec zpřísnil i podmínky pro odtěžování ropných kalů, omezil například práci v noci nebo stanovil maximální denní množství vápna používaného při neutralizaci odtěžovaného materiálu.   

Laguny po bývalé chemičce Ostramo, která byla v provozu celé minulé století, jsou jednou z největších ekologických zátěží v Česku. Bylo v nich uloženo na 200 tisíc tun ropných kalů vyprodukovaných jako odpad z chemičky, jejichž odtěžování skončilo koncem loňského roku. Dodatečné průzkumy však ukázaly, že v naposledy odtěžované laguně číslo tři je kalů více, než se předpokládalo, a práce by tak měly pokračovat v letošním roce. Společnost Geosan Group před časem žádala kraj, aby mohla vyrobený produkt dočasně skladovat v areálu Ostrama. Kraj ale vznik meziskladu odmítá.   

Sanaci lagun provádí pro státní podnik Diamo sdružení firem Čistá Ostrava. Vedoucí firmou sdružení je právě Geosan Group, který palivo vyrobené z nebezpečných kalů převáží na skládku společnosti Celio v Litvínově. Následně má být spáleno v cementárně Lafarge Cement v Čížkovicích na Litoměřicku, což v severních Čechách vzbuzuje vlnu nevole obyvatel i ekologických sdružení.


Video Reportáž Ivy Bartoňové a Veroniky Markové
video

Reportáž Ivy Bartoňové a Veroniky Markové