Inspekce nezjistila použití odpadu při stavbě dálnice D47

Ostrava - Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) nezjistila, že by při stavbě dálnice D47 u Ostravy byl použit odpad místo stavebního materiálu. Uvádí to zpráva, kterou zveřejnila společnost Eurovia CS. Ta v roce 2009 převzala společnost Oic DS-Dopravní stavby Ostrava, jež stála v čele konsorcia firem, které dálnici stavěly. Ředitelství silnic a dálnic je nyní s Eurovií ve sporu kvůli zvlnění dálnice.

„Česká inspekce životního prostředí ve své závěrečné zprávě uvádí, že Eurovia CS v žádném případě nepoškodila přírodu ani krajinu. Vylučuje také závažné znečištění podzemních vod a nedovolené nakládání s odpady,“ uvedla mluvčí Eurovie Petra Kučerová.

Informaci potvrdila mluvčí inspekce Simona Cigánková. „Ve stanovisku jsme konstatovali, že nebyl porušen ani zákon o odpadech ani zákon o vodách,“ dodala. Inspekce stanovisko zašle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které ke kontrole dalo podnět.

Spor o vady na dálnici vypukl koncem listopadu, kdy Ředitelství silnic a dálnic na poškozených úsecích nechalo provést kontrolní vrty. Podle státní společnosti dokládají, že Eurovia nedodržela domluvený postup stavby. Jeden z vrtů údajně odhalil v náspu vrstvu pneumatik. Eurovia toto tvrzení odmítá.

Stát a Eurovia na sebe navzájem házejí vinu za vady

Reklamovaný úsek dálnice je zhruba devět kilometrů dlouhý. Podle ředitelství vznikla většina vad mimo jiné i použitím nekvalitního podkladového materiálu. Eurovia tvrdí, že většinu údajných škod naopak způsobilo Ředitelství silnic a dálnic špatnou nebo nedostatečnou údržbou. Kvůli poškozování dobrého jména společnosti podala na ředitelství začátkem dubna žalobu. Požaduje v ní stomilionovou kompenzaci.

Problematický úsek dálnice vyšel stát na 4,3 miliardy korun. Úsek je v provozu od prosince 2007. Severomoravská D47 se začala budovat v roce 2004, nyní se stavba blíží ke svému konci. Zbývá dostavět poslední část na hranice s Polskem.