Stovky studentů z Plzně mají problémy s přechodem na jinou školu

Praha - Stovky studentů plzeňské právnické fakulty se pokoušejí dostat na práva v Praze, Brně a Olomouci. Podle zástupců těchto škol ale přestup není možný. Studenti se mohou jen znovu přihlásit ke studiu, v lepším případě jim může být prominuta přijímací zkouška. Po řadě problémů a průtahů zakázal nový ministr školství Petr Fiala plzeňským právům přijímat studenty do pětiletého magisterského studia, vedení fakulty hovoří o likvidaci.

„Dle platné právní úpravy přestup není možný, je možné podat přihlášku ke studiu a požádat o prominutí přijímací zkoušky v rámci přijímacího řízení, jedná-li se o studenty obdobného studijního programu. Zde se projevil zvýšený zájem studentů z právnické fakulty Západočeské univerzity, zvláště z prvního a druhého ročníku, počet žádostí je cca 150,“ uvedl děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy Aleš Gerloch.

I prominutí přijímacích zkoušek ale školy povolují jen výjimečně. „Celkem šesti uchazečům z plzeňské právnické fakulty byla v souladu s podmínkami přijímacího řízení na Právnické fakultě Masarykovy univerzity prominuta přijímací zkouška a budou přijati,“ sdělila mluvčí univerzity Tereza Fojtová.

Právnické fakulty sice evidují zvýšený zájem studentů z Plzně o přestup, počet přihlášek do prvního ročníku se ale naopak oproti minulým rokům snížil. Může za to jednak demografický pokles, jednak to, že přihlášky se podávaly do konce února a rozhodnutí ministerstva o zákazu přijímání na plzeňskou právnickou fakultu přišlo až v květnu. Velká část studentů, kteří se hlásili na plzeňská práva, si navíc zřejmě dávala přihlášku i na jiné právnické fakulty, šance na přijetí na tento obor jsou totiž malé a uchazeči zkoušejí více možností.

Do prvního ročníku na práva v Plzni se hlásilo přes 400 zájemců. Fakulta jim nyní musí vrátit poplatky za přijímací řízení. Pedagogové zatím neodcházejí, ale někteří se k tomu kvůli nejasnému osudu fakulty chystají. Škola navíc neví, zda bude moci přijmout do prvního ročníku nové bakaláře. Ministerstvo školství to počátkem května fakultě zakázalo, ale zároveň prodloužilo akreditaci programu o čtyři roky. ZČU podala rozklad.