NKÚ si na obce a firmy neposvítí, senátoři větší kontrolu nepodpořili

Praha - Pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu budou stejné jako dosud. Senátoři nepodpořili ústavní novelu, podle které měl mít NKÚ možnost prověřovat také obce, kraje a další instituce a rovněž některé firmy s majetkovou účastí státu, krajů a obcí. Členové horní komory parlamentu kritizovali hlavně to, že kontroly by se týkaly také samospráv. Pro ústavní novelu nakonec zvedlo ruku 18 senátorů, 14 jich bylo proti a 40 se hlasování zdrželo. Legislativní cesta ústavní novely tak v Senátu skončila. Sněmovnou přitom prošla předloha hladce i s hlasy opozice.

Někteří senátoři poukazovali na to, že do obcí chodí různé kontroly již nyní. Často podle nich několik odlišných kontrol prověřuje totožnou záležitost. Kritici předlohy ale zároveň zdůrazňovali, že obecně proti prověrkám nic nemají. „Než udělat velkou chybu, je lepší ještě chvíli počkat,“ uvedl Miloš Vystrčil (ODS). Ústavní novela podle něho vyvolává plané naděje, a pokud by byla schválena, prostor pro korupci se neomezí. Petr Vícha (ČSSD) zase volal po novém systému prověrek: „Kontrola by měla být řešena systematicky. Pokud má kontrolovat NKÚ, tak ať se ušetří na jiných zbytečně opakovaných kontrolách a jsou posíleny rozpočty NKÚ,“ řekl ČT. Od kritiků zaznívaly i pochyby o tom, že by měl NKÚ na prověrky dostatečnou kapacitu.

Peake: Odpor některých senátorů je nepochopitelný

Předlohy se naopak zastali například Eliška Wagnerová (za SZ), Jiří Dienstbier (ČSSD) a Vladimír Dryml (SPOZ): „Kontrola nemá sloužit jako strašák, ale jako pomoc těm, kteří chybovali.“ Podle Dienstbiera se zase všeobecně ví, že ne všude se postupuje hospodárně. Viceprezident NKÚ Miloslav Kala navíc upozorňoval, že prověrky nejsou obvyklými kontrolami: „NKÚ je jedinou institucí, která provádí externí kontrolu. Nemůže se už z důvodu své nezávislosti s někým systematizovat nebo propojovat.“ Dienstbier se také domnívá, že by řada nových kontrolních pravomocí v zákoně o úřadu obstála i bez ústavní změny. Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) ale varoval před totálním právním chaosem.

Podle vicepremiérky Karolíny Peake (LIDEM) je odpor některých senátorů nepochopitelný. Připomněla, že NKÚ by u obcí a krajů prověřoval jen zákonnost, nikoli efektivitu vynakládání peněz. Z nepřijetí ústavní novely viní opoziční ČSSD, která má v horní komoře většinu.

Nejvyšší kotnrolní úřadNKÚ měl nově prověřovat vedle obcí a krajů firmy s vyšším než padesátiprocentním podílem úřadů veřejné správy. Výjimkou měly být akciové společnosti, jejichž cenné papíry jsou obchodovatelné na burze, tedy ČEZ. Kontroloři by podle předlohy mohli také například do zdravotních pojišťoven, veřejných výzkumných institucí a vysokých škol, do veřejnoprávních médií a do České národní banky.


Senátoři zamítli i související novelu zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu. Tato předloha se ale vrací jako běžný zákon do sněmovny. Senátoři v doprovodném usnesení zároveň doporučili, aby návrhům změn ústavy o pravomocích NKÚ předcházela analýza, aby byly provázány se zákonem.

  • Senátoři naopak hladce schválili zákon o pomoci obětem trestných činů
  • Senát schválil i novelu vysokoškolského zákona, díky které nebudou studující matky i otcové platit za prodloužení studia na vysoké škole kvůli mateřské a rodičovské dovolené. Zůstat jim mají i studentské výhody.
  • K podpisu prezidentovi míří i novela, která brigádníkům ukládá povinnost jít na prohlídku k lékaři jen v případě rizikové práce. Dosud museli zaměstnavatelé přijímat brigádníky jen se vstupní prohlídkou na všechny práce.