Šternberské vojenské opravny připadnou firmě Excalibur Army

Šternberk – Šternberský závod vojenských opraven VOP CZ koupí společnost Excalibur Army. O prodeji rozhodlo ministerstvo obrany. Společnost Excalibur Army má nyní část šternberských opraven v pronájmu, za jakou cenu je odkoupí, ale zveřejněno nebylo. Nový majitel by mohl také znovu zaměstnat část ze 120 zaměstnanců, kteří v lednu dostali výpověď.

„Ministerstvo obrany ve čtvrtek vydalo souhlas řediteli státního podniku VOP CZ k prodeji areálu ve Šternberku společnosti Excalibur Army, která zvítězila ve výběrovém řízení. Do konce února by měla být podepsána kupní smlouva,“ uvedl Pejšek. Do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy bude změna vlastnictví šternberských opraven zapsána do katastru nemovitostí. „Současně bude během této doby probíhat fyzické předání lokality,“ dodal mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek. 

Dozorčí rada VOP vybírala mezi nabídkami firem Excalibur Army a STV Group. Právě vítězná Excalibur Army nabídla vyšší kupní cenu. Část ze 120 pracovníků, kteří dostali v lednu výpověď, by mohl nový majitel znovu zaměstnat. Společnost Excalibur Army má nyní pronajatou vojenskou část areálu opraven ve Šternberku.

Obrněný transportérŠternberský závod se od roku 1951 specializuje na opravy a modernizaci obrněné techniky. Podnik je v zahraničí známý především díky obří zakázce pro švédskou armádu. V letech 1998 až 2001 pro ni VOP-026 Šternberk zmodernizoval 350 bojových vozidel pěchoty. Šternberské opravny se také podílely na projektu nových kolových transportérů Pandur pro českou armádu. Část výrobní kapacity firma využívala pro civilní výrobu.


Excalibur Army zaměstnává zhruba 130 bývalých zaměstnanců někdejšího podniku VOP-026 Šternberk, který byl začleněn do skupiny VOP CZ. Dalších 120 lidí pracovalo pro VOP CZ a zbývajících sedm desítek bývalých zaměstnanců VOP Šternberk už dříve dostalo výpověď.   Státní podnik VOP CZ na konci loňského roku ve Šternberku, Novém Jičíně, Slavičíně, Vyškově a Brně zaměstnával zhruba 1 300 lidí. Jeho zakladatelem je ministerstvo obrany. Vyřazení šternberské části ze struktury VOP CZ je reakcí na pokračující pokles výdajů státu na obranu.