Cíle Rusnokovy vlády? Hlavní je čerpání evropských fondů

Praha - Vláda Jiřího Rusnoka sice předloží své programové prohlášení poslancům až zítra, již nyní jsou ale známa některá témata, kterým by se měl jízdní plán Rusnokova kabinetu věnovat. Za hlavní cíl ministři nejčastěji označují efektivnější čerpání evropských fondů, vláda se chce ale zaměřit i na boj proti extremismu nebo prosazení doprovodných norem k novému občanskému zákoníku.

Programové prohlášení chce Rusnokův kabinet zaslat do Poslanecké sněmovny zítra, aby ho měly jednotlivé kluby k dispozici před hlasováním o důvěře nové vládní formace. To má proběhnout ve středu 7. srpna.

Prohlášení by podle vicepremiéra a ministra vnitra Martina Peciny nemělo být dlouhé, protože není jasné, jak dlouho bude vláda u moci. Společným zájmem všech ministrů potom bude maximální využití evropských fondů, jejichž úspěšné čerpání je momentálně v ohrožení. „Situace je katastrofální a jde o stovky miliard, o které Česká republika s největší pravděpodobností přijde. My se budeme snažit škody minimalizovat.“

S čím přicházejí šéfové jednotlivých resortů?

MINISTERSTVO VNITRA: Martin Pecina chce do programového prohlášení zařadit zvýšení počtu policistů a hasičů. „Počty hasičů ani nesplňují podmínky, které si vláda sama stanovila svou vyhláškou,“ uvedl ve vysílání ČT24 (o počtech policistů čtěte více zde). Šéf vnitra si rovněž předsevzal zklidnit situaci na extremistické scéně a společenské napětí, které roste po incidentech v Duchcově a na sídlišti Máj.

MINISTERSTVO DOPRAVY: Vedle efektivního čerpání evropských fondů chce ministr dopravy Zdeněk Žák zajistit ochranu „zájmů občanů České republiky proti zájmům nejrůznějších lobby, které v dopravě zatím vítězily“. Ministr hovoří o vyšších odměnách pro ty stavební firmy, které navrhnou finančně úsporné stavby, českým dálnicím chce ulevit od kamionů – konkrétní způsoby, jak těchto věcí docílit, ovšem neuvedl.

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ: Dalibor Štys chce podporovat jazykové, přírodovědné a technické vzdělávání a zasadit se o vyšší kvalitu českých vysokých škol.

MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI: Za svůj hlavní cíl označuje Marie Benešová dokončení legislativního procesu u doprovodných zákonů k občanskému zákoníku, který má platit od Nového roku. Usiluje i o redukci typů věznic ze čtyř na dva, do programového prohlášení chce zahrnout také novelu zákona o soudech a soudcích. Ke změnám by na ministerstvu dojít nemělo. „Už na začátku jsem řekla, že je resort spravedlnosti stabilizovaný, nechystám žádná personální zemětřesení,“ řekla Benešová. Nechá ale přepracovat zákon o státním zastupitelství.

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ: František Lukl si za své priority (vedle čerpání fondů EU) podporu vzniku nových sociálních bytů včetně těch pro seniory. Aktuální priority resortu výrazně ovlivnily červnové povodně, které způsobily miliardové škody. Vláda by se proto ve měla zavázat k vyčlenění potřebných peněz na opravy a rekonstrukce poškozeného majetku. Ministerský tým také stále vyjednává o způsobu čerpání dotací z evropských fondů v nastávajícím programovém období 2014 až 2020. Dokončení těchto jednání a podpis finální Dohody o partnerství označil Lukl za svou prioritu už při nástupu na ministerstvo.

Video Vládu Jiřího Rusnoka čekají klíčové dny
video

Vládu Jiřího Rusnoka čekají klíčové dny

Vládu Jiřího Rusnoka čekají klíčové dny

ud, 1.8.2013

Rozhovor s Martinem Pecinou

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU: Resort by rád nastartoval růst a zlepšil konkurenceschopnost. Dosáhnout by toho chtěl urychlením aktualizace Státní energetické koncepce, efektivní spoluprací mezi školami a zaměstnavateli a snižováním administrativní zátěže. Ministr Jiří Cienciala vidí priority i v zahraničí. Diplomacie by podle něj měla pomoci se sháněním práce pro české firmy.

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ: Jednou z priorit ministra Miroslava Tomana budou kvalitnější potraviny. Chtěl by zvětšit i podíl domácích výrobků na českém trhu. Resort se zaměří i na odstrňování škod po povodních. Vzniknout by měl rovněž takzvaný rizikový fond pro zemědělce.   

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: Ministerstvo se bude především snažit zachránit co nejvíce prostředků, aby je nemuselo vracet do Bruselu. V plánu je rovněž rozjezd projektu Nová zelená úsporám nebo odstraňování starých ekologických škod. Ministr by se chtěl zaměřit i na návštěvnickou infrastrukturu v národních parcích. Už v minulosti putovalo na tento projekt 150 milionů korun.

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ: Resort chce zdravotnictví především stabilizovat, a to zvýšením plateb za státní pojištěnce nebo přípravou nové úhradové vyhlášky.