Lidé dnes a zítra promluví do politické mapy republiky

Praha - Poslanci se shodli, že žádná další koalice není životaschopná, a rozpustili se. Požádali tak voliče, aby vybrali ty, kteří se mají zkusit dohodnout na nové vládě. Lidé tudíž budou mít opět - tentokrát o něco dříve než obvykle - možnost promluvit do toho, kdo usedne v dolní komoře. Volební místnosti se otevřou ve 14 hodin a voliči mohou pro své favority hlasovat až do 22 hodin, v sobotu mohou k urnám dorazit od 8 do 14 hodin. Ve volbách kandiduje 23 strana a hnutí, konečné výsledky lze očekávat kolem 18. hodiny. Volební studio ČT začíná v sobotu již ve 13:30.

Volit mohou jít všichni, kteří alespoň druhý den voleb dosáhli 18 let a jsou podle zákona způsobilí. Pokud někdo chce volit mimo trvalé bydliště, potřebuje mít s sebou kromě občanského průkazu i průkaz voličský (více o voličských průkazech).

Jak vypadala sněmovna v letech 1992 až 2003? Podívejte se na Infografiku.

Prezident a jeho role po volbách

Vedle očekávaných výsledků bude zajímavé sledovat, jak se k novému uspořádání sněmovny postaví poprvé ve své roli prezident Miloš Zeman. V opačném gardu - jako premiér - šel představit svou vládu v roce 1998. O 15 let později bude naopak vítat aspiranta na vedení kabientu právě on. Vládnutím podle svých slov pověří stranu, které získá největší přízeň voličů.

Koho jmenovat premiérem se Zeman podle svých slov bude inspirovat na základě doporučení straníků. „Třetí kritérium bude, že to bude strana, která bude mít parlamentní většinu,“ dodal prezident. Pokud se taková dohoda nenajde, přijdou na Hrad rovnou všichni šéfové parlamentních stran a právě s prezidentem jako moderátorem jednání společně hledat řešení.


V každé volební místnosti musí být klasická volební urna i přenosná volební schránka. Volební komise musí zajistit dostatečné množství hlasovacích lístků, prázdných obálek s úředním razítkem, chybět nesmí psací potřeby a výpisy ze stálého seznamu a zvláštního seznamu. Voličům musí být k dispozici k nahlédnutí zákon. (text volebního zákona)

Ve volební místnosti se každý musí prokázat občanským průkazem nebo cestovním, diplomatickým či služebním pasem. Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno.

Největší volební okrsek: újezd Březina, který má jen dva voliče

Co do jejich počtu je tak okrsek kuriózně nejmenším v zemi. Oba voliči žijí na odlehlých samotách.  Jejich domovem jsou hájenky uprostřed újezdu, který využívá armáda k výcviku. Prvním z nich je důchodce, který to má do volební místnosti ve Vyškově 20 kilometrů, a druhým lesní dělník, jenž by musel kvůli hlasování cestovat dokonce 35 kilometrů.


Jak se lístky upravují? Volič musí jít do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků a tam vložit do obálky jediný lístek - kandidátní listinu vybrané strany. Na něm může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u čtyř jmen vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné písemné úpravy nemají vliv - neškrtat, nepodtrhávat. Hlasovací lístek je nutné vložit do úřední obálky a před volební komisí vhodit do volební schránky.

Jestliže některý z kandidátů získá alespoň pět procent preferenčních hlasů z celkového počtu hlasů pro tuto politickou stranu v rámci volebního kraje, připadne mandát přednostně jemu.

Kdy je lístek neplatný? Roztržený lístek nebo hlasovací lístek, který není vytištěný na předepsaném tiskopise, či hlasovací lístek, který není vložen do úřední obálky, kterou dostane volič od okrskové volební komise. I zmuchlaný hlasovací lístek, z něhož je patrné, pro kterou politickou stranu volič hlasoval, vložený do úřední obálky, je platný.

Ve volebních místnostech musí být zajištěna možnost hlasovat tajně, pro úpravu hlasovacích lístků jsou proto určeny zvláštní prostory, kde s voličem nesmí být nikdo přítomen. S tělesně postiženým, který nemůže hlasovací lístek upravit sám, může být v tomto prostoru jiný volič, který za něj může hlasovací lístek upravit a vložit do obálky. Nemůže jím však být člen volební komise.

V případě vážných zdravotních důvodů můžete požádat obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o možnost hlasovat mimo volební místnost. Komise následně k voliči vyšle dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Tajnost hlasování musí být i v tomto případě zachována. Mimo území České republiky nelze do přenosné volební schránky hlasovat.

  • Po prvním dnu voleb komise schránky zapečetí, před zahájením hlasování druhého dne voleb zkontroluje neporušenost pečetí a sejme je. Před uzavřením volebních místností se musí umožnit odvolit všem, kteří jsou ve volební místnosti nebo před ní.

Jak se volí v zahraničí? Lidé s českým občanstvím, kteří dlouhodobě pobývají v zahraničí, mohou hlasovat na zastupitelských úřadech. Musí se ale předtím nechat zapsat do zvláštního seznamu voličů. Pokud chce v cizině hlasovat český občan, který vyjel pouze na krátkodobou návštěvu, stačí mu voličský průkaz. Voliči v zahraničí budou letos vybírat z kandidátů pro Středočeský kraj.

Do sněmovny se tradičně volí podle poměrného systému: Republika je rozdělena na 14 volebních obvodů, které kopírují krajské zřízení, a celkově se přiděluje 200 mandátů. Při rozdělování mandátů stranám se používá přepočet pomocí klasické d'Hondtovy metody, která lehce zvýhodňuje úspěšnější strany. Kandidující subjekt musí pro vstup do sněmovny získat alespoň pět procent z celkového počtu hlasů.

Video Začínají volby do Poslanecké sněmovny
video

Začínají volby do Poslanecké sněmovny

Volební dění v Česku

Jak volíme