Ministr bez lustrace? Jen těžko představitelné, říká děkan právnické fakulty

Praha - Aleš Gerloch, děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy, v rozhovoru pro Události, komentáře řekl, že v zákoně není konkrétně uvedeno, že by členové vlády museli mít lustrační osvědčení. Ministři jsou ale podle něj vedoucími jednotlivých ministerstev a na představitele řídicích funkcí ve státních orgánech už zákon pamatuje. „Je tedy obtížné si představit, že by byl ministr v čele ministerstva a nesplňoval podmínku lustračního zákona,“ myslí si Gerloch.

„Zákon není zcela jednoznačný, nestanoví, že by členové vlády museli splňovat lustrační osvědčení, ale hovoří o orgánech státní správy. Člen vlády je pověřen řízením ministerstva, tedy orgánu státní správy,“ vysvětluje Gerloch. „Je třeba zohlednit pozici ministrů nejenom jako členů vlády, ale jako vedoucích příslušných ministerstev. Lustrační zákon říká, že vedoucí pracovníci musí splňovat podmínku lustračního zákona, to pak dopadá i na samotné vedoucí ministerstev (tedy členy vlády),“ dodává. 

Lustrační osvědčení

…je vydáno pro účely výkonu zákonem stanovených funkcí obsazovaných volbou, jmenováním nebo ustanovováním. Osvědčuje, zda lustrovaná osoba byla, či nebyla v období od 25. února 1948 do 17. listopadu 1989:

  • příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve složce Státní bezpečnosti
  • evidována v materiálech StB jako spolupracovník ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona

Zákon se nevztahuje na občany, narozené po 1. prosinci 1971. Od těchto občanů se nevyžaduje předložení lustračního osvědčení ani čestné prohlášení.

Zdroj: mvcr.cz


Čisté lustrační osvědčení požadovala u všech dosavadních vlád prezidentská kancelář. A to platí i pro současného prezidenta. Zemanova mluvčí Hana Burianová uvedla: „Žádné výjimky (lustrační) zákon nepřipouští a prezident republiky splnění všech podmínek pro jmenování členů vlády vyžadoval a nadále vyžaduje. Jde jednoznačně o funkce podléhající režimu lustračního zákona, který stanoví další podmínky pro jejich výkon.“ 

Řada právnických expertů ovšem s tímto výkladem lustračního zákona nesouhlasí. „Lustrační zákon se na členy vlády nevztahuje. Týká se pouze zaměstnanců státní správy a na jmenované ve smyslu zákoníku práce. Na ministry se ale zákoník práce nevztahuje, jmenování členem vlády je totiž ústavní počin,“ sdělil webu ČT24 právník a náměstek vedoucího Úřadu vlády Václav Pelikán s tím, že povinnost lustračního osvědčení platí jen pro běžné úředníky včetně náměstků či ředitelů ministerských odborů. 

Gerloch tento pohled na věc vysvětluje tak, že řada ministrů jsou poslanci nebo senátoři - tedy volení představitelé. Z toho podle něj plyne i argument, že takoví lidé jsou už zhodnocení od samotných voličů, a nemuseli by proto splňovat lustrační osvědčení. Jenže podle Gerlocha lze tento argument vzít pouze u členů vlády, kteří by neřídili žádné ministerstvo – tedy třeba ministr bez portfeje. Pokud by ale ministr byl v čele nějakého resortu, měl by lustraci mít.

Měl by mít ministr lustrační osvědčení?

Věra Jourová, 1. místopředsedkyně hnutí ANO 2011:
„Názor našich právníků i můj je ten, že zákon to vyloženě nepožaduje. Chybí judikatura k výkladu tohoto zákona. Já to nepovažuji za tak důležité.“

Marian Jurečka, 1. místopředseda KDU-ČSL:
„Jsou tady dvě rozhodnutí Ústavního soudu a ještě z federálního Ústavního soudu, které jasně hovoří, že nelze předpokládat, že hodnoty demokratických ústavních principů budou bezvýhradně uváděny v život příslušníky bezpečnostních struktur.“

Lubomír Zaorálek, místopředseda ČSSD:
„Na tom, že navrhovaný ministr by měl mít negativní lustraci, budeme trvat a předpokládáme, že to budou respektovat i naši partneři.“


Video Rozhovor s Alešem Gerlochem o lustracích
video

Rozhovor s Alešem Gerlochem o lustracích