Palladium - symbol českého národa poprvé od roku 1945 v Praze

Praha - Hlavním městem prošel poprvé od roku 1945 průvod s obrázkem staroboleslavské madony - Palladiem země české. Vzácný relief, kterému se klaněli králové i papežové, sahá podle legend svým původem až do prvního tisíciletí. Jeho pouť posvátnými a významnými místy Prahy předznamenala oslavy svátku svatého Václava, které v neděli vyvrcholí ve Staré Boleslavi tradiční Národní svatováclavskou poutí a mší celebrovanou kardinálem Dominikem Dukou.

Palladium prožívalo spolu s Čechy všechna dramata dějin. Podle legend jeho původ sahá až k příchodu Cyrila a Metoděje, od kterých ho měla ke křtu dostat svatá Ludmila. Reliéf byl 18. srpna 1609 za vlády Rudolfa II. prohlášen ochranným obrazem české země. „Vždy, když šlo do tuhého, se národ shromáždil ve Staré Boleslavi před Palladiem, kde se konaly modlitby za ochranu země,“ vypráví kanovník metropolitní kapituly Vladimír Kelnar.

Palladiu se klaněli králové i papežové. Šrámy vyprávějí i o loupežích a lynčování. Druhou světovou válku přečkalo v úkrytu a zmizelo i po nástupu komunismu. „Najednou jsem zjistil, že Panna Maria byla mukl. V 50. letech ji vyňali a odvezli na StB a pak do sejfu Národní banky,“ říká kardinál Dominik Duka. Tam Palladium objevili až v 60. letech s chybnou cedulkou „kopie“. Dodnes není jasné, zda šlo o omyl režimu nebo chytrý trik, jak ochránit originál před nepřízní doby.

Dokument k výročí Palladia

V roce 2009 proběhly ve Staré Boleslavi oslavy k 400. výročí Palladia. Na dokument Pouť k Palladiu, který u této příležitosti o mariánském reliéfu vznikl, se můžete podívat zde.


V Praze bylo Palladium naposledy v roce 1945

Průvod s kopií Palladia dnes vyrazil ze svatovítské katedrály a zamířil nejprve k Pražskému Jezulátku na Malé Straně. Odtud se přesunul přes Karlův most až na Staroměstské náměstí do Týnského chrámu. Putování skončilo v 17:00 na Václavském náměstí, kde měl před sochou svatého Václava proslov kardinál Duka. Po českých kostelech Palladium naposledy putovalo v roce 1945 při oslavách konce války. Originál je uložený ve Staré Boleslavi a na rozdíl od litých kopií je tepaný. V rámci oslav zde bude korunován novou korunkou, kterou posvětil papež František.

Palladium je původně název pro sochu bohyně Athény, která ochraňovala řecká města. Později se název vžil i pro označení posvátných předmětů uctívaných jako ochrana před nebezpečím.

Video Malý reliéf s významem korunovačních klenotů
video

Malý reliéf s významem korunovačních klenotů

Stará Boleslav je nejstarším českým poutním místem spojeným se svatováclavskou tradicí i mariánským kultem. Tradičně 28. září, u příležitosti svátku svatého Václava, se tam scházející tisíce věřících, návštěvníků i řada významných hostů, aby si společně připomenuli odkaz českého knížete v místě jeho mučednické smrti. V neděli pak proběhne národní bohoslužba, které se zúčastní i všichni čeští biskupové. „Běžně přichází několik tisíc poutníků,“ řekl mluvčí Arcibiskupství pražského Aleš Pištora.

Svatý Václav, třetí přemyslovský kníže, panoval pravděpodobně v letech 925–935. Byl vnukem prvního doloženého Přemyslovce Bořivoje a světice Ludmily, která jej vychovávala. Vedle Cyrila a Metoděje a svatého Prokopa patří mezi nejvýznamnější šiřitele křesťanství v českých zemích. Podle pověsti to byl právě on, kdo v zemi také zavedl tradici pěstování vína. Často ohrožovaná území chránil tak, že císaři Svaté říše římské Jindřichu Ptáčníkovi platil tribut pacis, daň za mír, která se rovnala pěti stům hřiven stříbra a sto dvaceti volům. Za to si vysloužil kritiku svého mladšího bratra Boleslava.


Video Pištora: Do Boleslavi doputuje i Palladium země České
video

Pištora: Do Boleslavi doputuje i Palladium země České

Program Národní svatováclavské pouti:

  • Sobota 27. září

Hradní stráž po 18. hodině převeze relikvie sv. Václava z Prahy do Staré Boleslavi. Při této příležitosti se po celé zemi rozezní zvony a farnosti vytvoří modlitební most ve společné modlitbě za český národ.

Bazilika sv. Václava
18.00 Mše svatá, vigilie v kryptě
19.50 Uvítání relikvie sv. Václava
20.00 Slavnostní svatováclavský koncert a nešpory

  • Neděle 28. září

Bazilika sv. Václava
6.30 Anděl Páně, modlitba se čtením
7.00 Latinská Mše svatá v kryptě, ranní chvály
8.30 Mše svatá v kryptě
13.00 a 15.00 Prohlídka baziliky
16.50 Rozloučení s relikvií sv. Václava
17.00 Mše svatá

Mariánské náměstí
10.00 Slavnostní poutní Mše svatá: hlavní celebrant: Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, kazatel: kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský

Korunovace Palladia: Giuseppe Leanza, apoštolský nuncius v ČR.

Mši přenáší v přímém přenosu ČT2.

Chrám Nanebevzetí Panny Marie
13.30 Modlitba za národ u Palladia země české
16.00 Koncert poutníkům k Roku české hudby - Antonín Dvořák: Oratorium svatá Ludmila

Chrámy budou otevřeny po celý sváteční den do 19.00 hod. V kryptě baziliky sv. Václava budou vystaveny svatováclavské relikvie. Poutníci mohou přijmout svátost smíření v bazilice sv. Václava dopoledne a v chrámu Nanebevzetí Panny Marie během celého dne.