Ministerstvo dopravy má nového šéfa. Ťoka čeká hlavně stabilizace ŘSD

Praha - Prezident Miloš Zeman na Pražském hradě jmenoval Dana Ťoka novým ministrem dopravy. Do funkce přichází z pozice šéfa společnosti Skanska, jedné z nejvýznamnějších stavebních firem. Na postu nahradil Antonína Prachaře (ANO), který na funkci rezignoval. S premiérem Bohuslavem Sobotkou se shodli, že hlavní prioritou je stabilizace Ředitelství silnic a dálnic a Českých drah. Důležitý je i výběr nového provozovatele mýta.

Prezident hned v úvodu projevu připomněl, že Ťok je za posledních šest let už desátým ministrem dopravy: „Tato tragická bilance znamená, že průměrná životnost ministra je o něco více než půl roku. Za tuto dobu se i sebegeniálnější ministr nedokáže důkladně seznámit se strukturou a problémy svého resortu, vypracovat smysluplnou koncepci, a co je nejdůležitější, tuto koncepci také uskutečňovat.“ Podle Zemana se kvůli tomu v Česku nestaví téměř žádné dálnice a výrazně se opožďují i další úseky dopravní infrastruktury. „Dovolte mi, abych vám proto ze srdce popřál, abyste narušil tuto neblahou tradici, kdy se ministři dopravy střídají jako figurky na orloji,“ uzavřel prezident.

Premiér Bohuslav Sobotka odpoledne uvedl Ťoka do úřadu. Na společném brífinku mu popřál hodně sil při zvládání agendy ministra dopravy a vyjmenoval hlavní priority, na které by se podle něj měl nový šéf resortu zaměřit:

Priority ministra dopravy podle premiéra Bohuslava Sobotky

  • personální stabilizace Ředitelství silnic a dálnic
  • stabilizace Českých drah, dokončení prodeje majetku státní organizaci Správa železniční dopravní cesty
  • zajištění výběrového řízení na nového provozovatele mýta
  • zlepšení a zrychlení výstavby dopravní infrastruktury 
  • dostavba dálnic a rychlostních silnic, především D11, D3, R35, R52, R49
  • železniční spojení mezi Masarykovým nádražím a pražským letištěm
  • dočerpání peněz z operačních programů EU a příprava na nové programové období
  • zlepšení železničního spojení s Německem

Ťok označil ministerstvo dopravy za jeden z nejtěžších resortů. „Přistupuji k tomu úkolu s velkou pokorou. Chtěl bych vyzvat všechny, kteří nám můžou pomoci, že jsou vítáni,“ řekl na úvod svého projevu. Zmínil především uživatele silnic a Českých drah. Stejně jako premiér pak označil za prioritu stabilizaci na ŘSD, na post má podle svých slov více kandidátů. Jméno šéfa Ředitelství silnic a dálnic bude známé do Vánoc. ŘSD je bez trvalého vedení od konce července, kdy na post rezignoval bývalý ředitel Jan Kubiš. Od té doby je vede pověřená ředitelka Soňa Křítková.

České dráhy čeká kvůli proběhlé kalamitě kobereček u ministra i premiéra

Jako druhou hlavní prioritu vidí Ťok České dráhy: „Nejsem úplně spokojený s tím, jak reagovaly na právě proběhlou kalamitu… Nemůžeme být spokojení s tím, že nám sedí lidé ve vlaku pět, šest, sedm až 14 hodin a nevědí, co s nimi bude. Musíme udělat kroky, aby se taková situace neopakovala.“ S vedením Českých drah se ohledně nedávné mimořádné události chce sejít i Sobotka. Třetí nejdůležitější prioritou je podle Ťoka příprava soutěže na výběr mýta po roce 2016. To považuje za důležité i expert z Dopravní fakulty ČVUT Petr Moos. „Musí se oddělit funkce výběrčího mýta a poskytovatele dat o průjezdech mýtnými úseky,“ upozornil. Podle něj se tím zvýší vymahatelnost a naopak sníží náklady na provoz mýta.

Video Ťok převzal ministerstvo dopravy
video

Ťok převzal ministerstvo dopravy

Ťok převzal ministerstvo dopravy

u 4.12.2014

Ťok v Událostech, komentářích: Skanska na mé jmenování spíš doplatí

Jmenování Dana Ťoka novým ministrem dopravy

Brífink Dana Ťoka a Bohuslava Sobotky

Studio 6: Jan Kudrna o ministerstvu dopravy

Nový ministr přichází do řízení dopravy z manažerské pozice soukromé firmy. Pokud se na řízení ministerstva díváme jako na souhrn činností, mezi které patří optimalizace nákladů, organizace činnosti a respektování zájmů, nebude to pro něj takový problém. Tak se na to dívá Jan Kudrna z Fakulty stavební Vysokého učení technického. Tak, jako vedl firmu Skanska, která se řídila pravidly a zeštíhlela, mohl by nastavit požadavky i vůči práci ministerstva. Důležitý bude i výběr spolupracovníků, jestli obsadí místa bývalými kolegy. „Řekl, že si to rozmyslí, tak já doufám, že si to rozmyslí správně,“ uvedl Kudrna.

Na Ťoka jako čerstvého ministra teď čekají velké úkoly. Nejpalčivější je již zmiňované nefungující ŘSD. Podle Kudrny není řešení v další výměně lidí, protože to už vyzkoušeli všichni předtím, a naopak tím narušili funkci ŘSD. Dlouhodobý proces, kdy člověk začíná od píky, získává zkušenosti a postupně se dostává na vyšší pozice, je zde poškozen. Pro Ťoka je tak minimálně dobré, že nevstupuje do neznámého. Další problémy se podle Kudrny týkají dálnice D1. „Připravuje se, oddaluje se, v průběhu se na ní měnila pravidla, to je důležité. Taky nastavit jinak obchodní podmínky, jinak soutěž, v tomhle zaostáváme,“ shrnuje seznam úkolů.

Za posledních deset let si křeslem ministra dopravy prošlo deset lidí. Dan Ťok je nyní jedenáctý. Na táhnoucí se problémy s tímto resortem se lze dívat dlouhodobě. „Má to prapůvod v poválečném vývoji naší republiky. Jenom se ty problémy nakumulovaly na poslední dobu,“ řekl Kudrna. Podle něj nestíháme provádět a zorganizovat potřebné činnosti, zaspali jsme dobu, kdy se stavělo v západní Evropě, a teď je vše mnohem dražší.

Dan Ťok (1959)

Dan ŤokNový ministr dopravy vystudoval Fakultu strojního inženýrství VUT v Brně a stal se konstruktérem. Funkci generálního ředitele si poprvé vyzkoušel ve firmě První brněnská strojírna, kde prošel několika profesemi, než dosáhl nejvyšší. V 90. letech působil ještě ve společnosti ABB Energetické systémy (1996–1999). V novém tisíciletí vedl českou a slovenskou pobočku Alstom (1999–2003), představenstvo Jihomoravských plynáren (2003–2006) a KKCG Industry Karla Komárka (2006–2008).

V roce 2008 nastoupil jako generální ředitel do Skansky, stal se zakládajícím členem Koalice pro transparentní podnikání a přihlásil se k dodržování Etického kodexu dodavatele veřejných zakázek. Vyhlásil také nulovou toleranci ke korupci. Když ANO nominovalo Ťoka na pozici ministra dopravy, z čela Skansky odstoupil. Prohlásil také, že prodá všechny akcie firmy. Přesto na jeho adresu padlo několik poznámek o možném střetu zájmů.

  • Nový ministr Dan Ťok v Událostech, komentářích: „Já jsem panu premiérovi vysvětlil, že nejsem majitelem Skansky, byl jsem majitelem několika málo akcií, které jsou v procesu prodeje. Za sebe chci říci, že bohužel Skanska a moji bývalí kolegové spíše doplatí na to, že jsem ministrem, než že by z toho měli nějaký benefit. Myslím si, že to brzy poznáte.“

V červnu letošního roku se Ťok také stal prezidentem Americké obchodní komory v ČR. Předtím zde vedl platformu pro transparentní veřejné zakázky a dělal viceprezidenta pro finance. V letech 2011 a 2012 byl za svou činnost nominován na ocenění Odpovědný leader.