Brífink k výsledkům kolektivního testování Ústavu zdravotnických informací a statistiky z 29. dubna

Brífink k výsledkům testování ÚZIS v Brně 29. dubna (zdroj: ČT24)

Tisková konference Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR na půdě Dětské nemocnice FN Brno k výsledkům kolektivního testování.