Vyšší počet porodů císařským řezem ovlivňuje evoluci člověka, naznačuje výzkum

Hlavy novorozenců se stále zvětšují, ale ženské porodní kanály zůstávají stále stejně úzké. Podle týmu rakouských a amerických vědců za tuto změnu viditelnou ve statistických údajích z vyspělých zemí může zvyšující se poměr porodů císařským řezem.

  • První císařský řez v historii, při němž přežila matka i dítě, byl proveden roku 1337 v Praze. Porod se uskutečnil na dvoře českého krále Jana Lucemburského, rodičkou byla jeho manželka Beatrix Bourbonská a dítětem Václav, nevlastní bratr Karla IV.

Porody císařským řezem ve vyspělém světě výrazně snižují riziko úmrtí matek, současně ale mají i dlouhodobý vliv na člověka. Matky, které by kvůli tomu, že mají příliš úzké pánevní kanály, nebyly schopné porodit, mohou přivést dítě na svět císařským řezem.

Problém je v tom, že kvůli tomu se pánevní kanály nemusí vyvíjet, aby se přizpůsobovaly stále větším a větším hlavám dětí. Matky pak tuto informaci předávají svým dcerám, takže ani další generace žen se evolučně nepřizpůsobuje a také jejich porodní kanály zůstávají nedostatečně velké.

  • Porodní kanál je souvislý dutý prostor, kterým při fyziologickém porodu prochází plod. Je tvořen roztaženou spodní částí dělohy, děložním hrdlem, které plynule navazuje na pochvu a vulvu. Přibližně odpovídá měkkým porodním cestám. Tkáně p. k. jsou prosáklé, což přispívá k jejich roztažitelnosti. (Velký lékařský slovník)

Vědci tento problém popsali v článku, který vyšel v odborném časopise Proceedings of the National Academy of Sciences. Dospěli k tomuto závěru poté, co srovnávali statistické údaje o porodech a aplikovali na ně jednoduchý matematický model.

V závěru práce vědci dospěli ke zjištění, že v posledních desetiletích porody císařským řezem přispěly ke zvýšení počtu porodů s nepoměrem mezi rozměrem pánve a plodu asi o 10 až 20 procent.

Staneme se závislými na císařských řezech?

Lékaři ve své zprávě rozhodně nevybízejí k návratu do časů, kdy matky u porodů umíraly, jen upozorňují na to, jaké jsou důsledky této rychlé změny. Proti stále se zvyšujícímu počtu porodů císařským řezem však má námitky celá řada porodníků – zejména proto, že v řadě zemí a na mnoha pracovištích existuje velká benevolence v jejich indikaci.

Česko má situaci v porodnictví neustále přehodnocovat, říká advokát Hořejší (zdroj: ČT24)

V České republice stoupá počet porodů císařským řezem neustále. Podle údajů Národního referenčního centra stoupla míra císařských řezů v letech 2009–2013 o 4 procentní body. Podle údajů z roku 2013 se císařským řezem v současné době rodí asi 25 procent dětí, v některých porodnicích jde ale až o 40 procent všech porodů.

  • První císařské řezy se prováděly u mrtvých žen. Lidé ve starověku se báli, že dítě v těle mrtvé ženy může působit zlo – a tak je odtamtud vyřezávali.