Drony mapovaly kostel sv. Mikuláše v Praze

Drony z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze natáčely uvnitř kostela sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí.

Skupina Multi-robotických systémů, působící na katedře kybernetiky Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze, snímala ve čtvrtek obtížně přístupná místa historických interiérů v kostele sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze. 

Podívejte se, jak takové snímání vypadá:

Drony v Kostele sv. Mikuláše (zdroj: ČT24)

Kromě senzorického snímání vysoko položených míst kopule kostela, která jsou jinak dostupná jen pomocí nákladného lešení, vědci v terénu testovali unikátní techniku, založenou na vzájemné stabilizaci formace autonomních helikoptér, kde jedna z helikoptér nesla kameru a ostatní helikoptéry nesly zdroj světla osvětlující scénu v předem určeném úhlu. Právě tento úkol skupina Multi-robotických systémů, pod vedením Dr. Martina Sasky, zkoumá:

Zdokumentování obtížně přístupných míst kostela pomůže historikům a architektům zhodnotit potřebu případných restaurátorských prací. Hlavní výhodou tohoto měření je jeho levnost a současně to, že nijak zásadně nenaruší fungování kostela.

Právě robotice se věnuje nově otevřené centrum na FEL ČVUT. Má tři hlavní oblasti zájmů:

  1. bezpečnost počítačových sítí
  2. automatizace dopravy
  3. robotika

Jedni z nejpokročilejších druhů robotů jsou ti s končetinami: u nich je třeba, aby se stroj naučil napodobovat chování jemu podobných zvířat. Robot začíná jako pověstná tabula rasa; jsou nepopsaný list, který vůbec netuší, jak vypadá okolní svět, jak se pohybovat, ani co způsobí náraz do nějakého předmětu.

Drony pomáhají památkářům (zdroj: ČT24)

To všechno se naučí pomocí algoritmů, díky nimž se naučí správně ovládat končetiny a poté i orientaci v reálném prostředí. Sám si pak staví mapu okolního světa a může se v něm pohybovat bezpečně - jak pro sebe, tak pro své okolí.

Praktické aplikace v Česku

Takové výzkumy nejsou záležitostí nějaké vzdálené budoucnosti - naopak už řada výsledků reálně funguje a pomáhá i v České republice. Například drony se zárodky umělé inteligence třeba na konci srpna letošního roku mapovaly les v nepřístupném terénu. Díky tomu, že létají, vykonaly tuto práci mnohem rychleji než lidé - umělá inteligence je zase vybavila dostatkem autonomie na to, aby při tom volily optimální trasy.

Horizont ČT24: Drony jako doručovatelé a zachránci? (zdroj: ČT24)