Český chemik Hobza obdržel prestižní Schrödingerovu medaili

Profesor Pavel Hobza z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR převzal 30. srpna 2017 na slavnostním předávání ceny Světové asociace teoretických a výpočetních chemiků (WATOC) na kongresu v Mnichově prestižní Schrödingerovu medaili. Ta je každoročně udělována jednomu vynikajícímu teoretickému a výpočetnímu chemikovi.

Pavel Hobza pracuje v oboru teoretické a výpočetní chemie. Schrödingerovu medaili za rok 2017 dostal za svou excelentní práci o nekovalentních interakcích. Jeho úspěchy jsou obecně známé, zejména jeho objev nepravé vodíkové vazby. 

Důležitá cena pro důležitého vědce

„Pavel Hobza dostal to nejvyšší ocenění od Světové organizace teoretických chemiků WATOC za průkopnické studie nekovalentních interakcí, které jsou zcela zásadní v biologických vědách, chemii a v řadě dalších oborů,“ komentoval význam Hobzovy práce jeho kolega z ÚOCHB, profesor Pavel Jungwirth.

WATOC uděluje každoročně dva typy medailí: Schrödingerovu medaili zkušeným vědcům a Diracovu medaili vědcům do 40 let. Po Josefu Michlovi (ÚOCHB), který dostal Schrödingerovu cenu v roce 1992, je Pavel Hobza druhým českým laureátem v historii. Ústav organické chemie a biochemie AV ČR / ÚOCHB je přední mezinárodně uznávaná vědecká instituce, jejímž hlavním posláním je základní výzkum v oblasti chemické biologie a medicinální chemie, organické a materiálové chemie, chemie přírodních látek, biochemie a molekulární biologie, fyzikální chemie, teoretické chemie a analytické chemie. Nedílnou součástí poslání ÚOCHB je přenos výsledků základního výzkumu do praxe. Důraz na mezioborové zaměření výzkumu ústí do řady aplikací v medicíně, farmacii a dalších odvětvích, které mění život k lepšímu.

Prokázal také, že patrové interakce řízené jedním typem nekovalentních interakcí, tzv. disperzní energie, jsou zodpovědné za strukturu DNA.

„Nekovalentní interakce mohou za takové zásadní věci, jako je struktura a vlastnosti vody nebo struktura a vlastnosti biomakromolekul. Například dvoušroubovicová struktura DNA, která je nezbytná pro přenos genetické informace, existuje výhradně díky nekovalentním interakcím,“ říká Pavel Hobza, který je vůbec nejcitovanějším českým vědcem. Podle Thomson-Reuters patří zároveň mezi 1 % nejcitovanějších světových vědců v oblasti chemie v letech 2014, 2015 a 2016.

Vydáno pod