Cenu za popularizaci vědy má šéfredaktorka Živy a etnomuzikolog

Významné ocenění Akademie věd ČR, čestnou oborovou medaili Vojtěcha Náprstka za popularizaci vědy, převzali z rukou předsedy AV ČR prof. Jiřího Drahoše v pondělí 27. února 2017 dva noví laureáti – RNDr. Jana Šrotová, šéfredaktorka nejstaršího českého přírodovědeckého časopisu ŽIVA založeného v roce 1853, a renomovaný etnomuzikolog a pedagog PhDr. Zdeněk Vejvoda, Ph.D.

„Medaili Vojtěcha Náprstka za zásluhy v popularizaci vědy zavedla AV ČR v roce 2002 a uděluje ji nejen pracovníkům Akademie věd ČR a vědcům, ale také těm, kteří se svou každodenní činností zabývají popularizací vědy,“ uvedl při předávání cen prof. J. Drahoš.

  • Prestižní ocenění Medaili Vojtěcha Náprstka uděluje od roku 2003 Akademie věd ČR publicistům a vědcům za dlouholetou činnost v popularizaci vědeckých poznatků.

„Velmi si tohoto ocenění vážím. Stejně jako je každé nové číslo Živy společným dílem všech zúčastněných, také medaile Vojtěcha Náprstka patří i mým kolegům z redakce a redakční radě časopisu, která s námi úzce spolupracuje. Velké poděkování za podporu náleží Akademii věd a Nakladatelství Academia, díky níž se stále daří zachovat odkaz zakladatele Živy Jana Evangelisty Purkyně,“ řekla Jana Šrotová. 

Medaile Vojtěcha Náprstka (zdroj: ČT24)

Profily oceněných:

RNDr. Jana Šrotová absolvovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor fyziologie živočichů a buněčná biologie. V roce 2000 nastoupila jako redaktorka do časopisu ŽIVA, od roku 2006 zastává funkci šéfredaktorky. Pod jejím vedením se Živa stala moderním populárně-naučným periodikem, sdružujícím autory z ústavů AV ČR, univerzit a dalších odborných institucí, za jejího působení se významně rozšířil okruh témat i autorů.

PhDr. Zdeněk Vejvoda, Ph.D., je absolventem Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Specializuje se na etnomuzikologii, etnochoreologii, strukturální analýzu českého písňového typu a využití počítačových databází v etnomuzikologii. Věnuje se zkoumání lidové instrumentální hudby v Čechách a dudácké hudební a taneční kultury jihozápadních Čech; je členem redakce Národopisné encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Od r. 1993 je uměleckým vedoucím, choreografem, autorem hudebních úprav dětského folklorního souboru Sluníčko Rokycany. Od r. 2003 vyučuje lidový tanec na hudebně-dramatickém oddělení Pražské konzervatoře.

Úspěch České televize

Roku 2016 dostal tuto cenu moderátor pořadu České televize Hyde Park Civilizace Daniel Stach. „Naši diváci chtějí přemýšlet. A my jim nabízíme pohledy světově respektovaných osobností na různé vědecké nebo společenské úspěchy i problémy. Mezi hosty nechybělo pět nositelů Nobelovy ceny, jeden z dvanácti lidí na světě, kteří se prošli po Měsíci, přeživší z Osvětimi či muž, který zachránil 1268 lidí při rwandské genocidě,“ uvedl tehdy. „Naším cílem je, aby diváci České televize měli možnost seznámit se s nejvýznamnějšími osobnostmi společnosti, odkrývat největší zajímavosti vědy a z každého dílu si odnesli něco nového, co se nikde jinde dozvědět nemohou.“