Američané umírají dřív. Mohou za to drogy a sebevraždy

Spojené státy americké se potýkají s drogovou krizí a výrazně také přibývá úmrtí kvůli sebevraždám. Tyto dva faktory způsobily, že v USA po sto letech začala klesat průměrná délka dožití. Novou zprávu k tématu vytvořila federální organizace Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC).

Autoři zprávy vycházeli z úmrtních zpráv ze všech amerických států. Z těchto dat vyšlo, že naděje dožití v USA poklesla mezi roky 2016 a 2017 z 78,7 let na 78,6 let. Za tuto změnu k horšímu mohou jen muži, u nichž klesla ze 76,2 na 76,1 let. U žen se naděje dožití nezměnila, stále dosahuje 81,1 let. 

Za 74 procent všech úmrtí ve Spojených státech může pouhých deset příčin, ty se od poslední zprávy CDC nezměnily. Jsou jimi sestupně srdeční poruchy, rakovina, nezáměrná zranění, chronické dýchací problémy, mrtvice, Alzheimerova choroba, cukrovka, chřipka, zápal plic, nemoci ledvin a sebevraždy. Množství úmrtí u všech příčin kromě tří stouplo: výjimkou jsou rakovina, u níž došlo k poklesu, a nemoci srdce a ledvin, kde se nic nezměnilo.

Největší nárůst o 9,6 procenta na 70 237 případů v roce 2017 zaznamenala úmrtí na předávkování drogami. To se odrazilo právě v kategorii „nezáměrná zranění“, kam CDC drogy řadí. Počet úmrtí na předávkování stoupá už od roku 1999, nejvíce v poslední době stoupá množství úmrtí na takzvané „syntetické opiáty jiné než metadon“, což je například oblíbená droga fentanyl. Od roku 2013 počet úmrtí kvůli této kategorii drog stoupl asi o 71 procent.

Meziročně od roku 2017 stoupl i počet dokonaných sebevražd, a to o 3,7 procenta. Nevypadá to jako tak velká změna, ale podle CDC je problém lépe vidět při pohledu na delší časové údobí. Od roku 1999 do roku 2016 se počet Američanů, kteří si dobrovolně vezmou život, zvýšil o 30 procent.

CDC doufá, že se mu podaří tento znepokojivý trend jak v drogách, tak i v sebevraždách zvrátit tím, že pošle víc peněz do oblastí nejvíce sužovaných těmito zdravotními problémy. Mířit by měly do výzkumu i do pomoci lidem s těmito problémy.

Věda ve službách občanů

Během celého dvacátého století naděje dožití ve Spojených státech stále stoupala. Jedinou výjimkou bylo období kolem roku 1918, kdy zemi zasáhla epidemie španělské chřipky. Tento trend pokračoval i na začátku jednadvacátého století, ale kolem roku 2012 se nárůst zastavil. Od roku 2015 začal průměrný věk dožití klesat.

Naděje dožití neboli střední délka života je statistický údaj, který udává, jaký je předpokládaný průměrný věk, jehož se dožívají občané nějakého státu. Jeho hodnotu ovlivňuje řada faktorů, od čistoty přírody přes kvalitu lékařské péče a stravy, ekonomiky země až po válku.

„Tento údaj nám dává vhled na celkové zdraví národa. A tyto smutné statistiky jsou pro nás budíčkem, že přicházíme o příliš mnoho Američanů, příliš brzo a příliš často, kvůli problémům, kterým přitom umíme předcházet. CDC je rozhodnuto nasadit vědu do služby občanům Spojených států a jejich zdraví, aby vedli delší a zdravější životy,“ uvedl Robert Redfield.