Získat německé občanství je zase trochu těžší

Berlín - Žadatelé o německé občanství musí ode dneška splnit nové podmínky. Loni ho získalo asi 113 tisíc cizinců, což znamená desetiprocentní pokles oproti předchozímu roku. O občanství lze žádat po osmi letech legálního pobytu v zemi, což je případ necelých pěti milionů přistěhovalců.

Součástí žádosti o občanství bude i seznam 33 otázek, z nichž musí žadatel nejméně polovinu správně zodpovědět. Německé úřady vypracovaly souhrnný katalog 310 otázek, které se zaměřují na dějiny Spolkové republiky Německo nebo na roli vlády, opozice apod. Žadatelé si vybírají jednu ze čtyř nabízených odpovědí.

Zájemci se mohou na test připravit - otázky jsou jim k dispozici. Také jej lze v případě neúspěchu opakovat. Dotazník není jedinou podmínkou k udělení občanství, německé úřady zkoumají také jazykové vybavení žadatelů, jejich názory na demokracii a také jejich trestní rejstřík.

Dotazník má své kritiky z řad přistěhovalců i politiků. Některé lidi pobuřuje komplikovanost otázek, protože správnou odpověď by prý neznali ani rodilí Němci, jiným zase vadí, že žadatelé o občanství nemusí odpovídat pravdu a mohou o svých postojích informovat tak, aby občanství dostali.

Dotazník kritizují také židovské spolky, kterým vadí, že v seznamu otázek se ani jedna neptá na holocaust. Někteří žadatelé o německé občanství z muslimských řad totiž mají problém s novodobým antisemitismem. Toto téma je tedy podle zpravodajky ČT Hany Scharffové velmi citlivé.

Wolfgang Schäuble:

„Test je rozumný a nepřekračuje schopnosti uchazečů.“

Test obhajuje německý ministr vnitra Wolfgang Schäuble a také pověřenkyně pro integraci Maria Böhmerová. Podle ní zlepší zařazování přistěhovaleckých menšin do společnosti, protože se dozvědí více o svých právech a povinnostech občana. Poukázala na to, že vláda studovala obdobnou
praxi v jiných zemích. „Například v USA je podobný test pro přistěhovalce naprostou samozřejmostí,“ řekl Böhmerová.