Zaorálek v bilančním projevu v Radě Evropy apeloval na Turecko, mluvil i o boji s terorismem

Zpráva Lubomíra Zaorálka o činnosti Rady Evropy (zdroj: ČT24)

Český ministr zahraničí Lubomír Zaorálek jako předseda Výboru ministrů Rady Evropy představil ve Štrasburku zprávu o činnosti organizace. Mluvil o nutnosti boje proti terorismu, stabilizaci konfliktu na Ukrajině a dotkl se i otázky dodržování lidských práv v Turecku. Šlo o poslední projev Zaorálka z pozice předsedy Výboru. Předsednictví České republiky 15. listopadu přebírá Dánsko.

Česká republika se ujala půlročního předsednictví v rozhodovacím orgánu této neunijní organizace letos v květnu. Naposledy v této mezinárodní organizaci předsedala před více než dvaceti lety.

České priority pro předsednictví zahrnovaly posílení ochrany zranitelných skupin lidí, debatu o dodržování rozsudků Evropského soudu pro lidská práva nebo důraz na rozvoj občanské společnosti a podporu demokracie.

Události k projevu Zaorálka v Radě Evropy (zdroj: ČT24)

Z předsednictví, které Česko přebralo od Kypru, vyplývá mimo jiné pořádání konferencí. Podle Zaorálka v září v Praze proběhly dvě konference, které se týkaly práv dětí a zejména detence dětí migrantů. V listopadu má proběhnout další konference o statistikách v oblasti rovnosti pohlaví.

Zaorálek vyzval k ochraně práv v Turecku

Česká diplomacie chtěla klást důraz na zlepšení výuky jazyků nebo vytvoření evropských standardů pro znakovou řeč. Ve vůdčí pozici také chtěla sledovat zejména situaci na Ukrajině či v Turecku. 

Zaorálek vyjádřil obavu ohledně dvou tureckých pedagogů, kteří jsou zadržování a drží hladovku. „Apeluji na turecké úřady, aby se z humanitárního hlediska snažily vyřešit tuto situaci,“ uvedl v projevu.

Česko předsedá Radě Evropy
Zdroj: ČT24

Mezinárodní organizace Rada Evropy sídlí ve Štrasburku. Výsledkem její činnosti jsou například mezinárodní úmluvy, které se věnují ochraně lidských práv. Jedním z orgánů Rady Evropy je Evropský soud pro lidská práva, který dohlíží na dodržování Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Rada Evropy vznikla v roce 1949 a je založena na mezivládní spolupráci. Zabývá se ochranou lidských práv, usiluje o posilování demokracie a principů právního státu. Předsedající stát Výboru ministrů je vybírán podle názvu země podle abecedy.