Začíná pouť do Mekky, Saúdská Arábie zpřísnila bezpečnostní opatření

Mekka (Saúdská Arábie) - Saúdská Arábie se stane o víkendu a po většinu příštího týdne dějištěm jedné z nejvýznamnějších událostí muslimského světa - poutě do Mekky. Zúčastní se jí přes dva miliony muslimů, z toho asi 1,5 milionu ze zahraničí, k nimž se přidají statisíce místních. Muslimové se budou věnovat rituálům, které před téměř 1400 lety na stejných místech vykonal zakladatel jejich víry prorok Mohamed. Jak v ČT připomněl Vladimír Sáňka z Islámské nadace v Praze, pouť do Mekky je jedním z pilířů islámu a má ji vykonat aspoň jednou za život každý věřící muslim, jemuž to dovolí zdraví a finanční poměry. Pět pilířů islámu tvoří vedle pouti vyznání víry, modlitba, půst a dělení se o majetek v podobě almužny.

Letošní pouť připadá podle saúdskoarabských úřadů na období od 6. do 9. prosince. Svátek oběti, při němž věřící obdarovávají chudé masem z obětního zvířete, pak začne 8. prosince. Pouť se skládá z přesně popsaných rituálů. Může jí předcházet malá pouť, neboli umra, při níž věřící obcházejí svatyni Kabu.

Na pouť se připravují na dva miliony věřících muslimů, rituály začínají v sobotu za přísných bezpečnostních opatření. Saúdskoarabské ministerstvo vnitra dnes oznámilo, že mobilizovalo přes 100 tisíc mužů na zajištění bezpečnosti a zdárného průběhu poutě.

Saúdská Arábie musí v poutním období každoročně zvládnout ohromný dav soustředěný v Mekce a jejím okolí. Mnohá místa rituálů jsou přitom malá a při tlačenicích na nich v minulosti přišly o život stovky lidí. Před poutí proto úřady každoročně hlásí stavební úpravy a zpřísněná bezpečnostní opatření.

Aby úřady zabránily tlačenicím v Miná, při nichž v roce 2006 přišlo o život 364 lidí, v roce 2004 251 lidí a v roce 1990 dokonce 1426 lidí, daly postavit pro kamenování satana ke dvouposchoďovému mostu Džamarat ještě třetí patro. Na mostě bude moci být v jednom okamžiku maximálně 300 tisíc lidí a jejich pohyb tímto úzkým prostorem budou monitorovat kamery. Policie také připravila 22 evakuačních plánů, které mohou být použity pro nejrůznější případy v celém areálu obřadních míst.

Pouť symbolizuje základní koncepty islámu

Pouť se koná každý rok v první třetině posledního, 12. měsíce muslimského kalendáře a vrcholí největším muslimským svátkem zvaným íd al-adhá, neboli svátkem oběti. Symbolizuje základní koncepty islámu, tedy víru, pokoru, bratrství a jednotu. Svátek oběti je pak připomínkou zkoušky víry, kterou podle starozákonní legendy uznávané i muslimy bůh uložil Abrahámovi.

Před vstupem do posvátného okrsku kolem Mekky se mají muslimové oholit, ostříhat a zbavit ochlupení vůbec, jelikož v blízkosti svatyň to už není dovoleno. Muži se pak zakryjí dvěma kusy nesešité bílé prodyšné látky, z nichž jeden kryje spodní část těla a je upevněn v pasu, druhý je pak přehozen přes rameno. Muži nemají mít v okrsku zakrytou hlavu.

Ženský šat není nijak přesně vymezen. Ženám je pokrývka hlavy dovolena, přičemž si nemusí zakrývat tvář ani ruce, což některé země vyžadují od muslimek běžně na ulicích. Ženy ale mohou do Mekky jedině v doprovodu manžela nebo jiného mužského příbuzného. Ty starší 45 let pak mohou přijet i v rámci větších skupin, prokážou-li se notářsky ověřeným povolením příbuzného. V doprovodu rodin musejí být také všechny osoby mladší 18 let.

V době poutních obřadů muslimové nesmějí používat žádné parfémy, věnovat se důvěrným manželským stykům a zabít jakoukoli živou bytost, pokud nejsou v ohrožení života.

Pouť začíná modlitbou ve Velké mešitě v Mekce. Ti, kdo předem nevykonali umru, obcházejí také svatyni Kabu. Následující den se všichni odeberou k rozjímání do údolí Miná, kde nocují. Příští den se modlí na planině Arafát, odkud běží ke svatyni Muzdalifa. Nazítří ráno se vracejí do údolí Miná, kde začínají rituály symbolického kamenování satana a zařezává se obětní zvíře. Poutní obřady končí tohoto dne dalším obcházením Kaby. Tehdy smí poutník odložit poutní šat a nechává si oholit hlavu. Mnozí se pak ještě další tři dny zdržují v Miná a opakují rituál házení kaménků.

Povinný z obřadů je pouze poutní oděv, stání na Arafátu, běh ke svatyni a obcházení Kaby. Ostatní obřady jsou označované jako zvyklosti a poutník je může, ale nemusí vykonat. Na konci pouti se doporučuje napít se slané vody ze studny Zamzam a vykonat návštěvu k Prorokovu hrobu v Medíně.

  • Poutní mešita al-Masjid al-Haram se sedmi minarety autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/1/24/2317.jpg
  • Mekka autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/1/24/2322.jpg
  • Muslimové při modlitbě autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/5/427/42632.jpg
Vydáno pod