V Polsku čeká odsouzené sexuální devianty chemická kastrace

Varšava - Polská vláda je na cestě zavést povinnost chemické kastrace pro sexuální devianty, kterým bude prokázán sexuálně motivovaný trestný čin. Reaguje tak na poslední případ sexuálního deliktu, kdy 9. září odhalili polští policisté na východě země zneužívání dcery vlastním otcem. Chemická kastrace bude u devianta snižovat množství testosteronu, čímž sníží jeho sexuální pudy a bude jej snazší kontrolovat. Zákon, který takový krok umožňuje, by měl vejít v platnost ještě letos.

Polský premiér Donald Tusk pověřil ministryni zdravotnictví Evu Kopaczovou, aby přípravy návrhu zákona urychlila. Ta následně informovala o tom, že se do polského parlamentu dostane během měsíce. Předpokládá se, že polští zákonodárci návrh přijmou. Nad novým trestem pro sexuální devianty totiž panuje mezi opozicí a koalicí shoda. „V případě, kdy jsou postiženy děti, je názor v Polsku jednotný a neovlivnitelný. Absolutní většina Poláků žádá tvrdé potrestání deviantů a tyranů,“ informoval zpravodaj ČT v Polsku Miroslav Karas.

Chemická kastrace snižuje sexuální pud

„Chemická či též farmakologická kastrace je založena na lékovém snížení hladiny testosteronu u muže, čímž se sníží jeho pud. Souvislost mezi snížením hladiny testosteronu a sexuálním chování se bere za prokázanou. Sexuální deviant je poté lépe ovladatelnou,“ informoval o účincích ředitel bohnické psychologické léčebny Martin Hollý. Zdůraznil ale, že je bezpodmínečně nutné, aby soud při svém rozsudku vycházel z odborné lékařské analýzy.

Premiér Tusk požaduje, aby v Polsku tento způsob ochrany před dalšími zločiny nebyl alternativou, ale povinností bez ohledu na souhlas, či nesouhlas devianta. V Polsku je diskuse o takovýchto trestech nyní velmi aktuální, protože tamní policie odhalila na východě Polska v oblasti Bialystoku případ, kdy Křištof Bartošuk šest let zneužíval svou dceru a měl s ní dvě děti.

Hollý dodává a upozorňuje, že obdobné případy, jako je ten polský, nejsou z valné většiny zapříčiněny sexuální deviací. „Hlavně u zneužívání dětí v rodině naprostou většinu těchto hrůzných deliktů dělají lidé, kteří trpí například osobnostními problémy, ale sexuální deviace u nich není nalezena,“ informoval Hollý. Polskou metodu přesto považuje za spolehlivou a humánní.

Injekce
Zdroj: ČT24
Vydáno pod