V Haagu bude soudit Čech

New York – U Mezinárodního trestního soudu v Haagu bude soudit Čech. Členské státy dnes v New Yorku zvolily soudcem v Haagu Roberta Fremra. Ten dříve působil na Nejvyšším soudu ČR, má i mezinárodní zkušenosti. Posledních pět let pracoval jako soudce mezinárodního trestního tribunálu pro Rwandu.

„Má velké zkušenosti z působení v mezinárodním tribunálu, před kterým stály desítky lidí obviněných z genocidy ve Rwandě, právníky v České republice je obecně vnímán jako odborník na trestní právo s velkou morální autoritou,“ uvedla loni vláda při oznámení Fremrovy kandidatury.    

„Zvolení českého kandidáta je výsledkem více než rok trvající volební kampaně, která probíhala v New Yorku, Haagu a Adis Abebě. Aktivně do ní byly zapojeny zastupitelské úřady ČR po celém světě,“ sdělila česká mise při Organizaci spojených národů v New Yorku.

Mezinárodní trestní soud má 18 soudců. Soudí nejzávažnější zločiny podle mezinárodního práva, a to především válečné zločiny, zločiny proti lidskosti či genocidu. Každé tři roky se vybírá třetina soudců, kteří pak působí po devět let bez možnosti znovuzvolení.

Český soudce získal při volbě 77 hlasů. Pro zvolení jich bylo potřeba 72, voleb se zúčastnilo 117 států. Kromě Fremra budou nově v Haagu soudit nově i jeden Filipínec a kandidát z Trinidadu a Tobaga.