V Brně objevili způsob, jak odhalit rakovinu z jediné kapky krve

Brno - Zjištění rakoviny z jediné kapky krve namísto složitých testů umožňuje nová metoda, se kterou přišli vědci z Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Získali na ni už i patent. V metodě hraje klíčovou roli detekce bílkoviny s názvem methallothionein.

Pomocí určení koncentrace této bílkoviny bude možné říci, zda určitý pacient zaslouží zvýšenou pozornost, jelikož je u něj zvýšené riziko vzniku či propuknutí rakoviny. Samotná detekce zmíněné bílkoviny se provádí pomocí elektrochemických metod přímo v krvi či krevním séru. Metoda je velmi citlivá, a proto lze výskyt rakoviny zjistit už v tak malém objemu kapaliny jako je kapka lidské krve.

„Pokud by byla naše metoda zavedena do běžné praxe, lékaři by získali další nástroj pro diagnostiku nejen u podezření na nádorové onemocnění, ale především pro tzv. plošné preventivní sledování mnoha lidí. Stále platí, že včasná diagnostika zvyšuje mnohonásobně pravděpodobnost jejího vyléčení,“ uvedl Vojtěch Adama z Ústavu chemie a biochemie Mendelovy lesnické a zemědělské univerzity v Brně.

Na projektu tým Ústavu chemie a biochemie pracuje déle než 6 let a spojitost methallothioneinu s rakovinou pozorují už 4 roky. Ovšem otázka, kdy budou moci lékaři tuto techniku používat, zatím není vyřešena. Zájem do této chvíle projevila jen motolská nemocnice. Právě zde je velké množství pacientů s nejrůznějšími typy rakoviny a především pacienti s velmi vzácnými druhy nemoci jako například retinoblastom.

Methallothionein je jako ostatní proteiny syntetizován přímo v buňkách lidského organismu. Protein má detoxifikační funkci, odstraňuje z těla toxické kovy i vysoké koncentrace iontů kovů a pravděpodobně má možnost regulovat hladinu iontů kovů v transkripčních faktorech, z toho důvodu může mít potenciální vztah k nádorovým onemocněním. Proto se tým docenta Kizka rozhodl věnovat pozornost hladině methallothioneinu u pacientů se zhoubnými nádory, a k tomuto účelu vypracoval unikátní postup založený na elektrochemické detekci, který hladinu proteinu spolehlivě určí.

Na přibližně pěti stech pacientech už proběhlo testování a výzkum potvrdil, že u nemocných lidí je hladina methallothioneinu nejméně třikrát až desetkrát vyšší než u zdravých lidí. Nejpravděpodobnějším vysvětlením zvýšené hladiny proteinu u nemocného je fakt, že nádorové buňky mají podstatně rychlejší metabolismus. Potřebují více živin a látek než zdravé buňky, tím pádem i více iontů kovů pro své transkripční faktory.

Vydáno pod