USA testují elektronický systém povolování cest do země

Washington - Spojené státy začaly testovat elektronický systém povolování cest do země (ESTA). Díky němu by se měla Česká republika, Slovensko a další státy zapojit do amerického bezvízového programu. Zájemci budou od ledna muset vyplňovat autorizační formulář na internetu. Čechů se systém zatím netýká, bezvízový styk se Spojenými státy by pro ně měl být povolený do půlky listopadu. Pak bychom byli mezi prvními cizinci, kteří ho budou povinně využívat.

Vyplňování internetového formuláře ještě před cestou za oceán bude zatím dobrovolné, od 12. ledna 2009 povinné pro všechny cestující z bezvízových zemí, včetně dětí všeho věku, nejméně tři dny před odletem do USA. Povolení k cestám pak bude platit dva roky. Žádný poplatek se vybírat nebude, i když ho úřady v budoucnosti nevylučují. Internetové svolení bude nutné ke vstupu do USA na letištích a v námořních přístavech, při překračování pozemních hranic z Kanady a Mexika budou cestující z bezvízových zemí dál vyplňovat papírové formuláře. Odpověď po internetu by měl žadatel obdržet téměř okamžitě. Pokud povolení nedostane, bude muset požádat o americké vízum.

Formulář ESTA bude obsahovat otázky, na něž už teď odpovídají žadatelé o víza a které jsou i součástí vstupních formulářů, jež předkládají cestující z bezvízových zemí americkým imigračním úředníkům. Jde o osobní údaje, adresu v USA, podrobnosti o cestě, ale i o otázky, zda žadateli byl někdy vstup do USA odepřen, zda v USA pobýval nelegálně či tam pracoval na černo, zda byl odsouzen za závažné trestné činy, trpí přenosnou chorobou nebo mentální či fyzickou poruchou, zda neužívá drogy nebo se například účastnil špionáže, teroristických aktivit či genocidy.

Spojené státy tvrdí, že nový systém pomůže zvýšit bezpečnost bezvízového programu, zejména v souvislosti s terorismem. ESTA by podle nich měla odhalit lidi, kteří se vyskytují na seznamech podezřelých osob, ještě předtím, než se vydají na cestu do USA. Mluvčí pro právní a bezpečnostní otázky Evropské komise Michele Cernone ale uvedl, že EU prověří, zda se nové americké opatření nerovná vízům. Stejný princip, který byl do jisté míry vzorem ESTA, už několik let praktikuje Austrálie. Běžně se o něm hovoří jako o vízech nebo o elektronických vízech.

„ESTA nejsou víza,“ prohlásila k výhradám EU tento týden v Bruselu Jackie Bednarzová z amerického ministerstva vnitřní bezpečnosti. „Z našeho pohledu je to něco jiného,“ dodala. Připomněla zároveň, že tento systém má přispět k rozšíření bezvízového režimu o další země ještě v tomto roce.

Rozbor, zda elektronické potvrzování nebude obdobou víz, původně Evropská komise slibovala už na červen. Nakonec to však kvůli nedostatku informací odložila. Výsledky je tak možné čekat nejdříve koncem léta či začátkem podzimu. Čeští představitelé přitom už nyní zdůrazňují, že ESTA za náhražku víz nepovažují. Podle diplomatů v Bruselu se nedá vyloučit, že Evropská komise se zveřejněním analýzy vyčká, až americké ministerstvo vnitřní bezpečnosti systém oficiálně představí v Kongresu. To se předpokládá v první polovině listopadu.

EU minulý týden pohrozila Spojeným státům, že pokud nerozšíří během příštího roku bezvízový režim na všechny její členy, přijme odvetné kroky, jako je například zavedení víz pro americké diplomaty. Z České republiky a dalších nových zemí EU ale zazněla kritika, že jde o pozdní reakci, která neodpovídá vývoji situace poté, kdy většina těchto států uzavřela s USA memoranda otevírající cestu ke zrušení víz.

Memoranda, která se stala jablkem sváru v EU, předpokládají bilaterální spolupráci při výměně informací o teroristech a zločincích, o ztracených a odcizených pasech a o repatriaci osob, které USA na své území nepustí. Brusel chtěl původně tyto věci řešit s Washingtonem sám, ale nakonec byl donucen souhlasit s takzvaným dvoukolejným vyjednáváním.

ESTA si jako podmínku rozšíření seznamu bezvízových zemí vymínil americký Kongres. Další podmínkou je důsledná kontrola, že cizinci nepřekračují povolenou dobu pobytu. Tento systém by měl být rovněž uveden do života letos.

Do bezvízového programu mohou být zařazeny země, jejichž občanům neodmítly americké úřady v uplynulém roce víc než deset procent žádostí o víza. Česko tento požadavek už plní.

V následujících týdnech by Praha a Washington měly podepsat i dohody vyplývající z vízového memoranda. Tím by zřejmě měly být splněné všechny podmínky, které si USA pro zrušení víz kladou.