USA a Rusko jednají o snížení arzenálu jaderných zbraní

Moskva - V Moskvě začalo první kolo rusko-amerických rozhovorů o nové dohodě o počtech strategických jaderných zbraní. Ta má nahradit smlouvu START 1, která je z roku 1991 a jejíž platnost vyprší v prosinci. Na nových rozhovorech se v dubnu dohodli prezidenti Barack Obama a Dmitrij Medvěděv.

Vyjednavači musejí najít kompromis přijatelný pro obě strany. Rusko nechce přistoupit na americký návrh na oboustranné snížení počtu jaderných hlavic. Za podpis pod novou smlouvou chce Kreml ukončení příprav na výstavbu protiraketového deštníku ve střední Evropě.

Barack Obama si stanovil snížení počtu jaderných zbraní jako jeden z cílů a podle odborníků mu je ochoten hodně obětovat. Nakonec tak nejspíš na výstavbu protiraketové obrany v Česku a Polsku rezignuje.

Smlouva START 1 vedla k výraznému snížení stavu strategických zbraní. USA a Rusko se v ní zavázaly snížit svůj arzenál na 6000 jaderných hlavic a 1600 strategických nosičů. Nová dohoda má jít mnohem dále než takzvaná moskevská smlouva (SORT), kterou podepsali předchozí prezidenti George Bush a Vladimir Putin v roce 2002. Ta umožňuje každé straně mít až 2200 jaderných hlavic.

Moskva nyní podle Federace amerických vědců disponuje 2790 strategickými hlavicemi, zatímco Washington jich má 2200.

Dohody mezi Ruskem (SSSR) a USA týkající se jaderných zbraní

SALT 1 (Strategic Arms Limitation Talks) - První jednání o omezení strategických zbraní bylo zahájeno v listopadu 1969, ukončeno bylo podpisem smlouvy v květnu 1972. Dohoda omezovala na pět let tehdejší počet mezikontinentálních balistických raket a stanovila stropy pro rakety na ponorkách. Součástí byla smlouva o nerozmisťování systémů raketové obrany - ABM (Anti-Ballistic- Missiles).

ABM - Země se zavazují nepoužívat ani nebudovat systém raketové obrany své země i jiné oblasti s výjimkou jedné základny (původně dvou) pro každou ze stran. USA v roce 2001 od smlouvy odstoupily; důvodem bylo, že jim údajně brání rozvíjet vlastní protiraketovou obranu.

SALT 2 - Jednání (listopad 1972-červen 1979) navázalo na SALT 1 a bylo ukončeno podpisem smlouvy a společného prohlášení o směrech budoucího jednání o omezení strategických zbraní (SALT 3/START). Smlouva měla platit od výměny ratifikačních listin pět let (do 31. prosince 1985), ale USA po vstupu sovětských vojsk do Afghánistánu odmítly smlouvu ratifikovat. Obě strany ji však dodržovaly.

START 1 - Jednání o SALT 3 začala v Ženevě v červnu 1982 a Američané je nazvali START (Strategic Arms Reduction Talks). Smlouva byla uzavřena v červenci 1991 a nabyla platnosti v prosinci 1994. Zavazuje k prvnímu skutečnému snížení stavu strategických jaderných arzenálů - zhruba o 30 procent v průběhu sedmi let. Platnost smlouvy vyprší letos v prosinci.

START 2 - Podle smlouvy, podepsané v lednu 1993, měly do roku 2007 USA a Rusko omezit ve dvou etapách počet jaderných náloží na strategických nosičích na 3500 (USA) a 3000 (Rusko), což je snížení na třetinu stavu v době podpisu. Ratifikována byla až v roce 2000. USA smlouvu ratifikovaly v lednu 1996. Rusko od smlouvy v roce 2002 odstoupilo.

INF (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty) - Ve Smlouvě o likvidaci raket středního a kratšího doletu se obě velmoci zavázaly stáhnout všechny své rakety s doletem 500-5000 kilometrů z Evropy a postupně je zlikvidovat. Podepsána byla v roce 1987.

Tzv. moskevská smlouva (SORT) - Zatím poslední smlouva, podle které by měly Rusko a USA snížit svůj jaderný arzenál na 1700 až 2200 hlavic z 6000 až 7000 do roku 2012. Smlouvu podepsali prezidenti obou zemí George Bush a Vladimir Putin v květnu 2002, Rusové ale ratifikaci kvůli válce v Iráku pozdrželi a dokončili ji až v polovině roku 2003.