Únik radioaktivity z pokusného reaktoru v Rakousku neohrozil veřejnost

Vídeň - Z pokusného reaktoru Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) v rakouském Seibersdorfu 30 kilometrů od Vídně uniklo malé množství radioaktivního plutonia. K nehodě došlo v noci na neděli, veřejnost však nebyla ohrožena a radioaktivita "nepřekročila bezpečnostní prostor střediska". Oznámilo to rakouské ministerstvo životního prostředí.

Únik proběhl jen v jedné místnosti. „Vzorek plutonia uskladněný v laboratoři explodoval, což vedlo k rozptýlení radioaktivního materiálu uvnitř budovy,“ uvedl mluvčí ministerstva. Únik spustil automatické poplašné hlásiče. V laboratoři se tou dobou nikdo nenacházel, proto nedošlo k žádnému zranění ani zasažení osob. Radioaktivitu ve vzduchu bezpečně zachytily filtry laboratoře.

Venkovní rakouské měřicí stanice nezjistily žádné zvýšení radioaktivity mimo obvod střediska. Středisko s vědeckým reaktorem, postavené v 70. letech, stojí nedaleko Badenu, asi 30 kilometrů jižně od Vídně. Současným bezpečnostním normám MAAE už ale neodpovídá, jak loni připustil ředitel MAAE Muhammad Baradej. Požadoval tehdy od členských zemí organizace, k nimž patří i Česko, na 30 milionů eur (asi 718 milionů Kč) na modernizaci střediska.

Vydáno pod