Švýcarsko dnes vstoupilo do Schengenu

Bern - Švýcarsko dnes vstupuje do schengenského prostoru. Otevře tak své pozemní hraniční přechody na hranicích se zeměmi EU, jako cestovní doklad zde tedy stačí pouze občanský průkaz. Na švýcarských letištích kontroly skončí 29. března. Vstup do schengenského systému si Švýcaři odsouhlasili v referendu v roce 2005. Švýcarské orgány si přály, aby se integrace do Schengenu uskutečnila ještě před Vánocemi. Další referendum o volném pohybu osob se má ve Švýcarsku konat v únoru 2009.

Švýcarsko není členem EU, ačkoli je jejími členskými zeměmi zcela obklopeno, ale úzce s unií v mnoha ohledech spolupracuje. Myšlenka do ní vstoupit nenašla zatím v zemi dostatečnou podporu.

Švýcarská policie hodlá nadále uskutečňovat jen namátkové silniční kontroly osob hlouběji v pohraničí. Obdobná praxe funguje i v dalších zemích schengenského systému. Jelikož země nepatří do jednotného celního prostoru Evropské unie, kontroly zboží na hranicích nadále zůstávají.

Schengenský systém odboural vnitřní hranice mezi členy a přenesl veškeré vstupní kontroly na vnější hranice společenství. K schengenskému prostoru se připojily všechny země EU s výjimkou Británie, Irska, Kypru, Bulharska a Rumunska. Česko do Schengenu vstoupilo loni, stejně jako jeho východní sousedi. O připojení k Schengenu jedná také Lichtenštejnsko.

Hraniční přechod
Zdroj: ČT24
Vydáno pod