Svitky od Mrtvého moře míří na internet

Tel Aviv - Izraelští archeologové plánují zdigitalizovat a zdarma zpřístupnit svitky od Mrtvého moře – soubor nejstarších dochovaných biblických textů a dalších rukopisů. Má jít o dosud nejkvalitnější digitální fotografie materiálů z doby takzvaného druhého chrámu – tedy období, kdy se také formovalo křesťanství. Pomáhat jim má společnost Google.

Jsou to rukopisy nevyčíslitelné hodnoty, s obrovským náboženským a historickým významem. V Izraelském muzeu v Jeruzalémě, v expozici nazvané „Svatyně knihy“, mohou návštěvníci vidět nejstarší zachované exempláře posvátných židovských textů obsažených ve Starém zákoně. Materiálů tak křehkých, že jsou vystavené pouze několik měsíců a jen některé. Pak vždycky na čas putují do naprosto stabilního prostředí do depozitáře bez paprsku světla.

„Jsou tím nejdůležitějším, co bylo v minulém století objeveno. Využijeme nejrozvinutější technologii tohoto století, abychom spojili minulost s budoucností a aby svitky byly každému přístupné,“ plánuje Pnina Šorová z Izraelského archeologického institutu.  

Reportáž Tomáše Eyema (zdroj: ČT24)

Vědci chtějí podle svého ambiciózního plánu digitalizovat všech 30 tisíc více či méně zachovaných částí pergamenu nebo papyru a zdarma výsledek nabídnout na internetu. Hlavně odborníci si léta stěžují, že přístup k nálezům objeveným ve 40. a 50. letech má úzká skupina lidí. „Nemáme žádný přesný časový plán. Pro Google jsou podstatné informace. To, abychom zpřístupnili obsah po internetu co nejdřív. Jakmile dostaneme materiál, který patří Izraelskému archeologickému institutu, začneme pracovat na jeho digitalizaci,“ říká Matias Bossi z izraelské pobočky Googlu.

Už v nejbližších týdnech chtějí Izraelci ve spolupráci s Googlem začít instalovat zařízení vyvinuté americkou NASA. Umožňuje pořizovat multispektrální snímky, tedy obrazová data zachycená na různých frekvencích napříč elektromagnetickým spektrem. „Potrvá dva, možná tři měsíce, než nový systém sestavíme a nainstalujeme. Bude hned vedle laboratoře, kde svitky uchováváme. Mezitím budeme s Googlem pracovat na tom, aby se mohly první kopie svitků dostat na internet,“ popisuje Šorová.

Pro digitalizaci bude využita ta nejlepší dostupná technologie. Při jedné expozici vznikne digitální snímek v jedenácti různých světelných variantách. Z nich pak vznikne obraz, který bude nejpřesnější kopií originálu a bude nesrovnatelně lepší než to, co může zachytit lidské oko.

Originály jsou v několika jazycích – aramejštině, hebrejštině a řečtině. Izraelští archeologové hodlají ve spolupráci s Googlem nabídnout celý tento soubor textů na jediné internetové adrese. „Nejde jen o obrázky svitků. Chceme k nim přidat i veškeré jejich opisy, překlady, komentáře a bibliografii. Chceme, aby to bylo přínosné jak pro širokou veřejnost, tak pro badatele. Naštěstí jsme si uvědomili dost brzy, že to bude obrovské množství dat,“ dodává Šorová.

První ze svitků objevili beduíni v oblasti Kumránu nedaleko Mrtvého moře v roce 1946. Když se dostaly do rukou odborníkům na starozákonní spisy, způsobily poprask. Dodnes patří k nejstarším dochovaným rukopisům židovské části bible. Většina textů pochází z doby mezi polovinou druhého století před naším letopočtem a rokem 70 našeho letopočtu. Jsou mezi nimi třeba části Izajáše nebo žalmů. Svitky obsahují i nebiblické texty náboženské komunity, která žila v poušti odloučeně od tehdejší společnosti. A osvětlují dobu, ve které vznikalo křesťanství.

  • Digitalizace svitků autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/21/2076/207512.jpg
  • Svitky od Mrtvého moře autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/21/2076/207519.jpg
  • Svitky od Mrtvého moře autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/21/2076/207520.jpg
  • Digitalizace svitků autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/21/2076/207517.jpg
  • Svitky od Mrtvého moře autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/21/2076/207516.jpg