Summit EU odsouhlasil posilování vztahů se zeměmi na východ od unie

Brusel - V Bruselu na dnešním summitu politici přivítali návrh Evropské komise na vytvoření "východního partnerství", které by posílilo vztahy unie se zeměmi na východ od jejích hranic. Zlepšení vztahů se šesti bývalými sovětskými republikami je i jednou z priorit českého předsednictví.

„Východní partnerství by mělo partnerským zemím pomoci pokročit v jejich reformních procesech, a přispět tak k jejich stabilitě a k jejich sblížení s EU,“ uvádí se podle AFP v deklaraci, kterou přijali šéfové států a vlád unie na dnes zakončené dvoudenní schůzce v Bruselu. Návrhy se teď budou zabývat ministři zahraničí členských zemí. Ti budou mít za úkol podat zprávu, který by umožnila schválit tento krok na zasedání v březnu 2009. Česká republika pak bude pověřena uspořádáním vrcholné schůzky s partnerskými zeměmi, na které bude partnerství oficiálně zahájeno.

Komise 3. prosince navrhla posílení vztahů unie s Arménií, Ázerbájdžánem, Běloruskem, Gruzií, Moldavskem a Ukrajinou. Neslíbila jim ale přijetí do unie. Podle AFP je unie ochotna uzavřít s těmito zeměmi dohody o přidružení, o zónách volného obchodu a o snadnějším poskytování vstupních víz do evropského bloku.

Vydáno pod