Suezský průplav otevřel Evropě Asii

Suez/Praha - Zásadní význam pro cestování i obchod mezi Evropou a Asií mělo vybudování Suezského průplavu v Egyptě. Průplav o délce 163 kilometrů je hranicí mezi Asií a Afrikou a doslova otevřel Evropě Asii. Umožňuje totiž lodím cestovat ze Středozemního do Rudého moře bez obeplouvání Afriky, čímž zkracuje cestu o bezmála devět tisíc kilometrů. Dnes uplyne 150 let od zahájení stavby průplavu, který byl slavnostně otevřen 17. listopadu 1869.

V současnosti průplavem propluje ročně asi 20 tisíc lodí. Význam průplavu ale klesá, protože je příliš úzký a mělký pro moderní supertankery, které stále objíždějí Afriku starou cestou kolem mysu Dobré naděje. Nyní jím projde asi osm procent globálního námořního obchodu ročně, zatímco v 60. letech 20. století to bylo 15 procent.

Suezský průplav bude prohlouben

Průplav je v současnosti maximálně 12 metrů hluboký a v nejužším místě měří 60 metrů. Do průplavu mohou vplout lodě o výtlaku až 150 tisíc tun široké až 16 metrů. Do roku 2010 by se měla ale umožnit plavba lodím o šířce až 22 metrů. „V současné době se prohlubuje tak, aby jím mohlo proplout až 95 procent největších tankerů světa,“ uvedl Jiří Tomeš, geograf z Přírodovědecké fakulty UK.

Suezský průplav patří Egyptu a je pro tuto zemi důležitým příjmem financí do státní pokladny. Minulý rok vydělal průplav Egypťanům 5 miliard dolarů, což jsou asi 3 procenta HDP. Na sever proudí zejména ropa z arabských států, na jih průmyslové výrobky z Evropy a Severní Ameriky.

Ačkoli se myšlenkou spojit průplavem obě moře zabývali již egyptští faraoni i francouzský císař Napoleon Bonaparte při svém egyptském tažení, nakonec byl průplav realizován až v 19. století. Projekt zaujal francouzského inženýra a diplomata Ferdinanda Lessepse. V roce 1856 získal koncesi na stavbu od egyptského místokrále Saída Paši. S přípravami kanálu pomáhal i stavitel Alois Negrelli, kterého proslavil pražský viadukt.

Slavnostní výkop v Suezu obstaral 25. dubna 1859 samotný Lesseps s krumpáčem v ruce. Většinu stavebních prací prováděli egyptští vesničané. Provoz na průplavu byl zahájen 17. listopadu 1869.

Po britské vojenské okupaci Egypta v roce 1882 se průplav dostal pod kontrolu Londýna a Britové zde vládli až do roku 1951, kdy jim Egypt vypověděl smlouvu o správě kanálu. V červenci 1956 egyptský prezident Gamál Abdan Násir průplav znárodnil, což vedlo na podzim 1956 k několik týdnů trvající Suezské krizi, kdy Británie, Francie a Izrael, majitelé akcií průplavu, zaútočily na Egypt. Krize skončila v listopadu 1956 a v dubnu 1957 byl průplav znovu otevřen za asistence OSN. V roce 1962 byli všichni původní majitelé akcií průplavu vyplaceni Egyptem.

  • Suezský průplav zdroj: Navis.cz http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/35/3452/345104.jpg
  • Íránská válečná loď v Suezském průplavu zdroj: ISIFA/EPA http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/34/3308/330752.jpg
Vydáno pod