Stovky milionů lidí nemají přístup k pitné vodě

Káhira - S rostoucím počtem lidí na zemi ubývá pitné vody a stovky milionů lidí nemají přístup k nezávadné sladké vodě. Jedním z hlavních rozvojových cílů OSN pro toto tisíciletí je tento stav výrazně zlepšit. Do roku 2015 chce snížit na polovinu počet lidí bez přístupu k pitné vodě a kanalizaci.

Z vesmíru vypadá Země jako blankytně modrá planeta plná vody. Každý pátý člověk se ale k pitné vodě vůbec nedostane. Špinavá voda přitom ročně zabije víc lidí, než války. Nejhůř je na tom západní a jižní Asie, především pak subsaharská Afrika. Nedostatek vody a sucho nejsou hlavními důvody, proč lidé v Africe musí pít stále kontaminovanou vodu. Problém je především v tom, že nemají peníze na vodovody a čističky. A to se změnit dá.
 
Egyptská ekonomika je v arabském světě druhá nejsilnější. Paradoxně tu plných 96 procent vesnic nemá kanalizaci. Prakticky veškerý odpad často končí v zavlažovacích kanálech. Egyptská vláda spolu se společností Coca Cola a nevládními organizacemi začaly jednat. V rámci společného projektu staví kanalizace a čističky. „Čističku jsme vyvinuli na univerzitě spolu se studenty v rámci doktorandských programů. Od roku 2000 jsme jich v Egyptě postavili už dvacet jedna,“ dodává M. El Husajní El Nadí, profesor na univerzitě Ain Šams v Káhiře.
 
Unikátní zařízení je levné, výkonné a má snadnou údržbu. Obslouží až patnáct tisíc domů. V oblasti už klesl počet nemocných o šedesát procent. Od samého začátku jsou do projektu zapojeni vesničané. „Nejsou jen příjemci, ale na projektu se sami aktivně podílejí. Poskytnou vlastní pozemek, naučí se, jak čističku obsluhovat. Když odjedeme, dokáží se o ní postarat sami,“ vysvětluje Steve Leroy, ředitel pro komunikaci Coca-Cola Europe.
 
Podle odborníků je to ten nejlepší způsob, jak pomoci chudým zemím. Projekt se ale netýká jen Egypta. Podobné čističky už zlepšily život téměř čtvrt milionu lidem ve čtrnácti zemích světa.