Soud pro lidská práva rozhodl ve věci muslimských šátků

Štrasburk - Evropský soud pro lidská práva ve čtvrtek zamítl žalobu dvou francouzských muslimek kvůli jejich vyloučení ze střední školy za to, že odmítly sundat šátek, který je ve Francii považován za náboženský symbol. Tribunál rozhodl, že jejich právo na svobodu vyznání porušeno nebylo, ale že naopak ony nedbaly na pravidla platná v areálu školy, byť o nich věděly. Školy mají prakticky odjakživa ale právo stanovovat si pravidla chování i ohledně oblékání ve svých prostorách.

Dívky, kterým je nyní 21 a 22 let, byly vyloučeny ze školy v západní Francii v roce 1999, tedy pět let předtím, než zákaz muslimských šátků a dalších nápadných náboženských symbolů ve veřejných školách a státních úřadech byl uzákoněn v celé Francii. Muslimské dívky v žalobě proti škole požadovaly uznání soudu, že byl porušen devátý odstavec evropské konvence o lidských právech, v němž je občanům signatářských zemí zaručena mimo jiné svoboda náboženství. Podle soudců není nicméně nošení náboženských symbolů samo o sobě v rozporu s principem laickosti, ale má se dbát, aby nešlo o „ostentativní čin, zdroj nátlaku“.

Vydáno pod