Směrnice o kvalitě ovzduší EU má především omezit prašnost

Lucemburk - Evropská unie dnes v Lucemburku definitivně, po několika letech od předložení prvního návrhu, schválila směrnici o kvalitě ovzduší. Jejím cílem je především snížení jemných částeček prachu v ovzduší, což by mělo vést i k nižšímu počtu úmrtí v důsledku znečištěného vzduchu.

Jemné prachové částice řadí mezi největší ekologické problémy Česka ministr životního prostředí Martin Bursík (SZ). Jeho úřad přijetí směrnice přivítal, ačkoli splnit požadavky bude pro stát náročné. Nejhorší situace panuje na Ostravsku a Karvinsku, kde množství prachu ve vzduchu až dvojnásobně převyšuje hodnotu, na kterou by mělo být sníženo do roku 2015. Z 25 lokalit, kde množství prachu stát monitoruje, je ve 14 prachu výrazně víc, než činí limit.

Aby Česko splnilo cíle směrnice, musí podle mluvčího ministerstva životního prostředí Jakuba Kašpara přijmout řadu opatření zejména v dopravě a ve vytápění rodinných domů, některá z nich přinese novela zákona o ovzduší. Úřad podle něj připravuje také zpřísnění technických požadavků na spalovací kotle a zlepšení systému kontrol technického stavu vozidel. Menší problémy s prašností ve městech by mělo přinést přemísťování silnic do méně obydlených částí.

Podle lékařů mají prach a další částice ve vzduchu jen v Evropské unii na svědomí asi 350 000 životů ročně. Členské státy přitom chtějí počet těchto úmrtí snížit zhruba o 40 procent do roku 2020 ve srovnání s rokem 2000. Nejde totiž jen o zdraví, ale i o ekonomiku. Celá řada analýz konstatuje, že prachové částice v ovzduší snižují hrubý domácí produkt EU o desítky miliard eur ročně, tedy o stovky miliard korun.

Návrh směrnice pro kvalitu ovzduší zjednodušuje a nahrazuje dosavadních pět předpisů Evropského společenství. Nově přitom zavádí limity a sledování jemných prachových částic menších než 2,5 mikrometru (PM2,5), které se v dýchacím ústrojí dostávají nejhlouběji.

Podle směrnice musí členské státy snížit úroveň vystavení částicím v městských oblastech průměrně o 20 procent do roku 2020 ve srovnání s úrovní v roce 2010. Směrnice je nutí omezit úroveň vystavení v těchto oblastech pod 20 mikrogramů na metr krychlový do roku 2015. Členské státy se budou muset na svém území „vejít“ do 25 mikrogramů na metr krychlový. Této hodnoty musejí dosáhnout do roku 2015 nebo, kde je to možné, do roku 2010.

Směrnice ovšem není přijímána napříč celou veřejností. Několikrát se stala terčem kritiky ochránců životního prostředí a nejrůznějších nevládních organizací. Podle mnohých je málo ambiciózní. Zavádí sice cíle pro jemné prachové částice, ale nemění stávající normy pro kvalitu ovzduší. Celkem 25 z 27 členských států se dokonce vyjádřilo, že plnění zpřísněných norem by pro ně bylo nadmíru náročné.