Skoro každou minutu loni někde někoho zavraždili

Vídeň - V roce 2010 bylo ve světě zaznamenáno 468 tisíc vražd, většina z nich v Africe a Latinské Americe. Na evropský kontinent z celkového počtu připadá pouze pět procent násilných úmrtí. Oběťmi jsou na všech kontinentech většinou muži. Uvádí to zpráva Úřadu OSN proti drogám a zločinu (UNODC). Podle statistik tak byl někdo ve světě zavražděn každých 1,1 minuty.

Statistika vražedných útoků ukazuje, že nejméně bezpečným světadílem je Afrika, na niž připadá 36 procent všech vražd. Následuje americký kontinent z 31 procenty a Asie s 27 procenty. Oceánie zaujímá poslední příčku s jedním procentem z celosvětové statistiky násilných úmrtí.

Nejčastější obětí vražedných útoků je mladý muž žijící ve Střední nebo Jižní Americe. Ve Střední Americe je každý padesátý mladý člověk zavražděn před dosažením jednatřiceti let věku. Poměrně vysokému ohrožení je vystaveno i obyvatelstvo centrální a jižní Afriky.

Zatímco oběťmi vražd jsou celosvětově ze čtyř pětin muži, ženy se stále častěji stávají oběťmi domácího násilí. Mezi Evropany, kteří zahynuli rukou svého životního partnera, je 80 procent žen. Přes 40 procent obětí vražd bylo zastřeleno, ve Střední Americe a Karibské oblasti byla puška nebo revolver vražednou zbraní ve třech čtvrtinách případů.

Podle UNDOC existuje jasná souvislost mezi počty vražedných útoků a chudobou. Společnosti s hlubokými sociálními rozdíly mají čtyřnásobně vyšší počty vražd ve srovnání se zeměmi, které jsou sociálně vyrovnanější. Vliv na počet těžkých zločinů má i hospodářská krize - v letech 2008 a 2009 byly podle UNDOC obecně počty vražd vyšší než v předchozích letech.