Skauti píší historii - založena první skautská organizace

Londýn - První veřejná schůze s výkladem knihy Scouting for Boys se uskutečnila 24. ledna 1908. Tento den se stal dnem založení první skautské organizace na světě The Boy Scouts. Skauti sami však datum svého založení kladou ještě o půl roku nazpátek – k 1. srpnu 1907, kdy byl totiž zahájen první skautský tábor na ostrově Brownsea na jihu Anglie. Tento den si proto skauti a skautské organizace připomínají výstupy na nejvyšší vrcholy v oblastech své působnosti. Skauting je mezinárodní hnutí, jehož cílem je výchova lidí všech věkových kategorií. Členové hnutí se nazývají skauti, u nás pak často junáci (podle tradiční a dodnes největší české organizace skautů „Junák – svaz skautů a skautek ČR“).

Na rozdíl od většiny světových skautských organizací není nutně český skauting z historických důvodů zpravidla spojen či spojován s křesťanstvím, má však, tak jako všude na světě, poměrně výrazné polovojenské prvky. Poznávacím znakem mezinárodního skautského hnutí je stylizovaná (heraldická) lilie, ve skautském pojetí symbol přírody a volnosti. Její tři okvětní lístky symbolizují tři části skautského slibu (plnit povinnosti vůči Bohu a vlasti, pomáhat bližním a dodržovat skautský zákon).

Skauting, tak trochu náhodou, založil anglický generál Robert Baden-Powell, který původně jen uspořádal tábor, jehož cílem bylo ověřit si v praxi možnosti předvojenské výchovy mládeže, a napsal několikadílnou příručku popisující umění přežít v přírodě a nejrůznější zálesácké dovednosti pro mladé vojenské zvědy. Jeho knížka Aids to Scouting, napsaná původně jen pro vojáky, se po přepsání pro mládež stala doslova bestsellerem. Právě ta stála u zrodu skautského hnutí a Powell se za obrovských ovací stal i prvním světovým náčelníkem.

Už během roku 1908 spontánně vznikala řada chlapeckých skautských oddílů a pouhý rok po vydání knihy se ke skautingu v Anglii hlásilo už více než sto tisíc chlapců. K nim zanedlouho přibyla také děvčata, která našla spolehlivé vedení v sestře sira Baden-Powella, později přezdívaného Bí-pí, Agnes.

Vydáno pod