Rusko odtajnilo dokumenty o katyňském masakru

Moskva - Rusko dnes na internetu zveřejnilo na příkaz prezidenta Dmitrije Medvěděva tajné dokumenty o katyňském masakru, při kterém členové tajné ruské policie povraždili 22 tisíc polských důstojníků, profesorů a dalších představitelů polské inteligence. Jde o dokumenty, které byly v 90. letech zveřejněny i v Polsku. Rusko dlouho účast na masakru popíralo, až v 90. letech Moskva přiznala, že za vraždami stála právě sovětská tajná policie. Polsko několikrát žádalo, aby Moskva odtajnila veškeré materiály, které by tragédii osvětlily, Moskva ale dlouho otálela.

Medveděv zároveň slíbil, že Varšavě budou předány i další dosud utajované materiály. Polský premiér Donald Tusk reagoval, že Polsko čeká na činy, nikoli na slova.

Pro historiky nejsou dokumenty ničím novým, přelomové je ale především to, že ruský prezident osobně zveřejnění nařídil. Dokumenty jsou veřejně přístupné na internetových stránkách ruské federální archivní agentury, ty se ale po náporu zájemců zhroutily.

Texty jasně hovoří o vině Stalina a tehdejšího vedení komunistického Ruska, jsou důkazem pro všechny, kteří dosud vinu Stalina i Rusů na katyňském masakru odmítali. Jde o sedm dokumentů z takzvaného souboru číslo 1. Je mezi nimi i dopis z 5. března 1940, v němž Stalin svým podpisem potvrdil zastřelení polských zajatců. Důležitým dokumentem je i dopis šéfa KGB z roku 1959, který navrhoval zničení všech dokumentů, aby se nikdo nikdy nedozvěděl pravdu.

Reakce polských historiků

Wojciech Materski, Varšavská univerzita:
„Z vědeckého hlediska nejde o žádný objev, dokumenty byly několikrát zveřejněny. Důležité ale je, že byly zveřejněny prostřednictvím internetu.“

Slawomir Dembski, Polský institut pro mezinárodní záležitosti:
„Rusko chce usvědčit ze lži ty, kteří tvrdí, že dokumenty byly zfalšované, zmanipulované.“

Maciej Korkuć, Institut národní paměti:
„Rusové konečně černé na bílém uvidí, že ne gestapo, ale sovětský systém zabil polské důstojníky.“


Jde o dokumenty, jejichž kopie byly již počátkem 90. let publikovány v Polsku. K tajným dokumentům mohli v Rusku ale v minulosti jen vyvolení, přístup k nim měl v dobách komunismu jen generální tajemník komunistické strany a šéf jeho aparátu. Později je zkoumala úzká skupina ruských historiků.

Nyní jsou originály v elektronické podobě přístupné nejširší veřejnosti. Jsou to původní materiály bez jakýchkoli úprav, s originálními poznámkami. „Jde o dokumenty, které se po desetiletí schraňovaly v tajném archivu ústředního výboru sovětské komunistické strany,“ řekl ruským novinářům šéf agentury Andrej Artizov.

Masakr v Katyni

Sověti zajali po rozdělení Polska mezi SSSR a Německo v září 1939 na východě země skoro 22 tisíc polských důstojníků úředníků, intelektuálů a duchovních. O jejich osudu rozhodl v březnu roku 1940 Josif Stalin, když nařídil systematické vyhlazení této polské elity. Rozkaz provedla sovětská tajná policie NKVD, když v katyňském lese zabila 22 tisíc zajatých Poláků jednoho po druhém střelou do hlavy. Sovětský svaz z masakru až do roku 1990 obviňoval nacistické Německo. K pravdě se Moskva přihlásila až ústy Michaila Gorbačova v roce 1990.

Sovětský svaz desítky let zamlčoval účast na masakru, vraždy Poláků sváděl na nacisty. Až teprve Michail Gorbačov přiznal, že 22 tisíc polských důstojníku v katyňském lese povraždila sovětská tajná policie NKVD. Polsko od té doby žádá zveřejnění všech tajných dokumentů, které se masakru týkají.

Polští historici tvrdí, že v ruských archivech stále existují utajované listiny. Moskva masakr v Katyni sama vyšetřovala, v roce 2004 ale ukončila šetření s tím, že spisy zůstanou utajené, neboť část jich obsahuje státní tajemství.

Katyňský masakr je nejbolavější kapitolou rusko-polských vztahů, symboliku tragédie ještě podtrhla letecká tragédie, při níž na cestě do Katyně zahynul polský prezident a desítky dalších představitelů země.