Regiony na východě Bolívie hrozí autonomií

La Paz/Praha - V minulých dnech se obyvatelé regionu Santa Cruz v referendu vyslovili pro větší autonomii. Jedna z nejbohatších částí Bolívie nechce podléhat centrální vládě a rozhodování prezidenta Evo Moralese Aimii. Hlava státu požaduje, aby bohatší části solidárně doplácely na chudší části země, s čímž region Santa Cruz nesouhlasí. Morales referendum odmítá, ale prohlašuje, že bude jednat. Pro širší autonomii se vyslovilo přes osmdesát procent obyvatel.

Důvody, proč se nechce Santa Cruz podřizovat, jsou historické, ale i velmi současné. Bolívie se skládá z bohatší východní a chudší západní části. „Rozdělení země je geografické, západ tvoří převážně hory a východ nížiny. Morales požaduje, aby bohatší části přispívaly na části chudší, což region Santa Cruz nechce akceptovat. Také se podle nich nepřihlíží dostatečně k jejich zájmům,“ komentuje profesor iberoamerikanistiky Filozofické fakulty UK Josef Opatrný. Nespokojené není jen Santa Cruz, autonomií hrozí i další východní provincie.

„Ve východních oblastech žije převážně smíšené obyvatelstvo. Do východní pralesní části přišli obyvatelé z hornaté západní části až v posledních dvou stech letech. Od této doby se oblast významně rozvíjí. Zejména pak ve dvacátém století," popisuje zemi cestovatel Martin Mykiska.

Morales se hlásí k indiánské tradici a současně k myšlence socialismu. Tyto dva proudy jdou podle Opatrného velmi těžko skloubit a neumí si to představit ani obyvatelé východní části Bolívie. Je to také jeden z důvodů, proč východ nesouhlasí s novým návrhem ústavy. Ta už byla přijata parlamentem, ale nebyla ratifikována v referendu. Situace v zemi naznačuje, že v západních částech přijata bude, ale na východě ne.

„Na náhorní plošině Altiplano jsou slyšet radikálnější skupiny, které tvrdí, že Santa Cruz se chce odtrhnout od země úplně, což rozdmýchává napjatou atmosféru. Dokonce některé skupiny podporující Moralese bojují za jeho politiku násilným způsobem. Přitom Bolívie byla vždycky známá tím, že to je pokojná země,“ podotkl Mykiska.

Bolívie je jedna ze tří nejchudších zemí Jižní Ameriky. Morales proto prosazuje ústavu, která by nařídila přerozdělování hmotných prostředků. V poslední době například znárodnil místní divizi Telecomu Italia.

Vydáno pod