Rada pro lidská práva vytýká ČR klecová lůžka, postavení žen a diskriminaci Romů

Ženeva - Problém klecových lůžek v českých diagnostických ústavech, diskriminace Romů nebo nerovné postavení žen v české společnosti. To jsou hlavní body, které dnes během ženevské diskuse o situaci lidských práv v České republice vytkla Rada OSN pro lidská práva. Hodnocení má rada zveřejnit v červnu.

Česká republika patří do skupiny prvních 16 států, které rada v rámci pravidelného přezkoumávání stavu lidských práv v jednotlivých členských státech OSN hodnotí. Do konce roku posoudí dodržování lidskoprávních standardů v dalších 47 státech. To, jak tyto země přistoupí k doporučením rady, poté bude znovu přezkoumáno po čtyřech letech.

Praha předložila radě národní zprávu, v níž konstatuje, že naplňuje své závazky v oblasti lidských práv. Zároveň v ní uvádí, jaká opatření kvůli tomu přijala. Podle české odbočky Amnesty International (AI) však v ČR i nadále přetrvá diskriminace Romů a problém s umísťováním mentálně postižených lidí do klecových lůžek. V tiskové zprávě, kterou má ČTK k dispozici, AI dále upozorňuje na zneužívání pravomocí policisty nebo na nucenou sterilizaci žen.

Výhrady AI jsou spolu s vyjádřeními dalších nevládních organizací a skupin monitorujícími dodržování lidských práv v ČR součástí doplňujících dokumentů k české národní zprávě, o níž dnes rada diskutovala.

Podobné výhrady jako z AI zazněly během jednání, jehož záznam je na internetu, i z úst zástupců jednotlivých členských zemí rady, která v roce 2006 nahradila rozpuštěnou Komisi OSN pro lidská práva. Například kubánský delegát vyzval Českou republiku k přijetí opatření proti znevýhodňování romské menšiny či proti používání klecových lůžek v diagnostických ústavech. Íránský zástupce upozornil mimo jiné na údajnou diskriminaci žen nebo zneužívání dětí v české společnosti.

Námitky a doporučení jednotlivých členských států budou shrnuty ve zprávě, která má být schválena v pátek. Spolu s vyjádřením české strany k těmto výhradám poté budou obsaženy v závěrečné hodnotící a doporučující zprávě o stavu lidských práv v ČR, kterou má plenární zasedání Rady OSN pro lidská práva schvalovat v polovině roku.

Vydáno pod