Rada bezpečnosti OSN chce přitvrdit v boji proti šíření zbraní hromadného ničení

New York - Rada bezpečnosti (RB) OSN dnes jednomyslně schválila rezoluci, ve které vybízí mezinárodní společenství, aby posílilo bezpečnostní opatření, a zabránilo tak teroristům a překupníkům zmocnit se zbraní hromadného ničení. Usnesení vyzývá všech 192 členských států světové organizace, aby plně realizovaly doporučení zakotvená již v rezoluci, kterou RB OSN přijala v dubnu 2004.

Rezoluce z roku 2004 měla zacelit skulinu v mezinárodním právu, které bránilo v šíření zbraní hromadného ničení vládám, ale ponechávalo stranou „nestátní aktéry“, tedy překupníky, teroristy nebo podplacené vědce.

Dnešní rezoluce uvádí, že některé země dosud Radě bezpečnosti nepředložily zprávu o tom, jak pokračují jejich snahy o zabezpečení arzenálu zbraní hromadného ničení. RB OSN však neupřesnila, o které státy jde.

Vydáno pod